Co je třeba nastavit při rozběhu systému

Michal Mucha Metodika

Bodový seznam kroků, které vás navedou před zahájením vykazování práce zaměstnanců. Nastavení ceny za hodinu práce, práva uživatelů, fakturační údaje.

1. Režijní konstantu neboli systémovou cenu za hodinu práce, která představuje režijní náklady na hodinu práce. Součet této konstanty s  hodinovou cenou uživatele (viz bod 3) představuje celkové náklady uživatele na hodinu práce. V případě, že jsou režijní náklady zahrnuty již v samotné hodinové sazbě uživatelů (bod 3), je možné nastavit systémovou cenu na nulovou hodnotu.

2. Vytvořte skupiny uživatelů a přiřaďte jim práva.

3. Vytvořte jednotlivé uživatele a přiřaďte je do vytvořených skupin. Každému uživateli je třeba vyplnit jméno, příjmení, heslo a zařadit jej do skupiny. Doporučujeme nastavit také utilizaci, která představuje procento odpracovaných hodin uživatele, které je třeba vykázat na zakázky. Každému uživateli je třeba pro aktivování nastavit hodinovou sazbu, která představuje mzdové náklady na tohoto uživatele, bez zadání této sazby nelze uživatele aktivovat. Hodinovou cenu práce lze při zakládání nového uživatele nastavit i do minulosti. Ve  dnech, pro které není nastavena žádná hodinová cena práce, nebude moci uživatel vykazovat práci.  Hodinovou sazbu nastavte až ve chvíli, kdy budete mít vyplněné a uložené ostatní údaje uživatele. Po uložení hodinové sazby jděte přes seznam neaktivních uživatelů do detailu uživatele a zaktivujte jej, aby se mohl přihlásit.

4. Vytvořte typy prací a nastavte jim prodejní a nákladovou cenu. Povinnou položkou je název typu práce, jednotky (např. hodiny (h), kusy (ks), kilometry (km), kredity (kr) atd.) a prodejní cena za jednotku. Režijní cenu typu práce lze určit dvěma způsoby:

a) Určit pevnou jednotkovou cenu zadáním hodnoty do pole „Režijní cena“

b) Zaškrtnout možnost „Počítat dle ceny práce„, čímž se nákladová cena práce spočítá jako průměr hodinových sazeb uživatelů patřících do skupin, které pro určení ceny práce v tomto kroku určíte ve výčtu skupin.

5. V případě, že budete v systému vystavovat faktury, vyplňte fakturační údaje a jeden údaj nastavte jako výchozí.

Některá další nastavení není možné provést přes systém. Pokud tedy bude třeba nastavit či změnit hodnoty, které v systému v nastavení nenaleznete, kontaktujte naši technickou podporu podpora@navigo3.com.

Nejčtenější

Metodika

3 tipy pro práci se systémem

Michal Mucha Metodika

Do kdy je možné vykazovat práci na zakázkách, proč je nutné být důslední při tvorbě interních rozpočtů a proč uzavírat zakázky se dozvíte v novém článku.

Číst více ›
Nové verze

Přílohy

Jaroslav Kuboš Nové verze

Do Naviga jsme přidali možnost připojit soubory a odkazy k projektu, faktuře, úkolu, firmě…

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům