Delegování úkolů a nový plán projektu

Jaroslav Kuboš Nové verze

Přinášíme dlouho očekávané delegování alokací, modernizovaný plán zakázky a subdodávky integrované s milníky.

Abychom vám ulehčili práci s konceptem delegování vytvořili jsme koncept nápovědy vestavěné v aplikaci. Stačí jen kliknout na ikonku otazníku u patřičné funkce nebo tabulky a zobrazí se nápověda k ní:

Plánované typy prací

Tabulka dostala zcela nový vzhled. Snažili jsme se, aby byla uživatelsky příjemnější a jednodušší. Uživatel má na první pohled přehled o tom, zda je daný typ práce naplánován (protože nově se zobrazuje i typ práce, který není definován, ale je na něm vykázaná práce) a jestli není překročen. Graf vpravo doplňuje tuto informaci o skutečnost, jaká hodnota zbývá, nebo naopak byla překročena na daném typu. Skutečnost bere v potaz také plánované alokace. Přidali jsme možnost vytvořit alokaci rovnou u konkrétního typu. Nechybí ani informace, kolik peněz může uživatel ještě rozplánovat mezi typy práce, po odečtení přečerpaných subdodávek a přečerpání plánu.

Plán alokací

V plánu alokací se změnilo snad vše. V alokacích můžete naplánovat úkol, který se dá nově delegovat na další podúkoly, zaměstnance. Více o principech delegování se dozvíte v nápovědě k tabulce či formuláři alokací.

Při plánování alokace si uživatel všimne nového, zjednodušeného, editoru úkolu spolu s předělaným vytížením řešitele (které se zobrazí hned po vyplnění řešitele a data). Po umístění kurzoru na konkrétní alokaci v grafu, se zobrazí bližší informace o daném úkolu. Nechybí ani tabulka s přehledem všech alokací v daném termínu.

Zodpovědná osoba vpravo uvidí strukturu všech alokací, na které má práva. Může zde nalézt veškeré dílčí informace o daných úkolech, jejich překročení, nedočerpání, dokončení, storna atd. Jednoduché přepínání mezi úkoly ulehčí vedoucímu editaci a přehled nad celým projektem.

Novou podobu získala souhrnná tabulka alokací i v plánu. Obsahuje veškeré důležité informace a na první pohled je patrné, jaká je skutečnost oproti danému plánu, aniž by vedoucí musel zacházet do detailu alokace. Může si zde zobrazit jen alokace kořenové, dokončené, stornované nebo všechny najednou. Všechny akce k dané alokaci jsou dostupné přímo z kontextového menu. V posledním řádku se zobrazuje informace, kolik je možné dále alokovat.

Nová vizualizace souhrnu alokací na vás také čeká na Přehledu zakázky. Zobrazují se zde aktuální stavy všech kořenových úkolů

Vytížení zaměstnanců

Za povšimnutí stojí také záložka Vytížení zaměstnanců. Kompletně byly předělány grafy i tabulky. Pokud umístíte kurzor na konkrétní alokaci v grafu, zobrazí se mimo jiné také informace o tom, kolik aktuálně zůstává řešiteli hodin na 1 den z celkového počtu hodin po odečtení už vykázané práce. Ve vytížení řešitele se aktuálně počítá kromě úvazku také s utilizací. Alokace se dá plánovat nově také na víkend. Nechybí ani tabulka s přehledem všech alokací v daném termínu

V tabulce se změnila barevná škála vytížení, aby bylo na první pohled jasné, jak moc je konkrétní zaměstnanec vytížený. Opět se dá pouhým najetím kurzoru, či rozkliknutím konkrétního data zobrazit detail úkolu.

Změny doznala hodnota 100% vytížení. Dříve odpovídalo 100% celkové hodnotě úvazku. Nově se bere v potaz i alokace. Takže například při úvazku 8 hodin a alokaci 50% odpovídá 100% v grafu 4 hodinám.

Notifikace

V přehledu naleznete pozměněnou podobu notifikací. Zobrazuje se zde 5 nejnovějších notifikací s možností zobrazit nebo skrýt všechny. Vylepšili jsme již používané notifikace k alokacím, doplnili informace o přiřazení či odebrání zakázky. Zodpovědná osoba je zde také informována o vystavení, přířazení faktury na její zakázce nebo zapsání její úhrady.

Určitě stojí za zmínku úplně nová notifikace, která informuje o vydání nové verze Navigo3. Vaši zaměstnanci tak mají možnost dozvědět se novinkách v aplikaci a zvýšit tím svou efektivitu bez potřeby školení.

Aby nikdo nezmeškal novou notifikaci, přidali jsme symbol zvonečku, který bliká při nepřečtené notifikaci zeleně a naleznete jej vpravo nahoře vedle symbolu nastavení.

Plánované příjmy v plánu zakázky

Plánovat budoucí příjem a editovat jej se dá nyní již také z plánu zakázky. Přibyl zde i souhrnný řádek a odkaz na zobrazení příjmů v milnících.

Plánované subdodávky

Nemalými změnami prošla i tabulka plánovaných subdodávek. Dozajista příjemnou změnou je skutečnost, že lze v detailu navázat subdodávku přímo na milník.

V tabulce sobdodávek také přibyl teploměr, který porovnává skutečný stav oproti plánu. Barevně rozlišuje schválené, neschválené faktury jako i přečerpané, nevyčerpané subdodávky. Nechybí teploměr plnění, jako i informace, zda byl plán stanoven. Nově se neschválené faktury zahrnují do nákladů, jen se na ně upozorňuje oranžovou barvou teploměru.

Dříve se příchozí faktury nepřiřazené k subdodávce shrnovaly do jednoho řádku, nově je sdružujeme do řádků podle firmy.

Abychom zjednodušili přechod z plánu na příchozí fakturu zobrazujeme číslo faktury v posledním sloupečku. Dá se na něj kliknout a dostat rovnou do detailu této faktury.

Milníky

V této záložce se kromě plánovaných milníků a budoucích příjmů zobrazují nově také plánované subdodávky, které se zde dají i naplánovat. Zobrazený milník, plánovaný příjem i subdodávka jsou od sebe pro lepší přehlednost barevně odlišeny. U subdodávky se dá rovnou přidat i plnění.

 

Nejoblíbenější

Nové verze

Poprázdninové novinky

Jaroslav Kuboš Nové verze

Nová verze je věnovaná milníkům, určení pravděpodobnosti zakázek, vznikla ikonka zámečku pro blokování zakázky a při vykazování lze určit alokaci.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům