Dovolené, svátky a nepravidelná pracovní doba

Jaroslav Kuboš Nové verze

Zpřesnili jsme kapacitní plánování možností zadávat do Naviga nepravidelnou pracovní dobu a pracovní nepřítomnosti, jako například dovolené, státní svátky nebo nemocenské.

Zpřesnění kapacitního plánování

Přidali jsme 3 možnosti jak omezit uživatelovu dostupnost: pracovní nepřítomnosti, státní svátky a nepravidelný úvazek. Všechny možnosti jsou zohledněny při výpočtu kapacitního plánování. Projeví se také v kalendáři při vykazování.

1. Pracovní nepřítomnosti

Dovolené, nemoci, návštěvy lékaře… se definují na záložce „Pracovní nepřítomnost“:

Pracovní nepřítomnosti vidí uživatel i v kalendáři:

Práva:

  • Vidět všechny nepřítomnosti může uživatel s právem Práce – vidí všechny pracovní výkazy
  • Editovat všechny nepřítomnosti může uživatel s právem Práce – smí měnit všechny práce, které nejsou „staré“
  • Vidět všechny nepřítomnosti podřízených může uživatel s právem Práce – vidí pracovní výkazy podřízených
  • Editovat všechny nepřítomnosti podřízených může uživatel s právem Práce – smí měnit vykázanou práci podřízených

2. Státní svátky

Stejným způsobem jako pracovní nepřítomnosti se chovají také státní svátky. Pouze se v Navigu objevují automaticky a nemusíte na ně tedy myslet. Aktuálně podporujeme svátky pro Českou a Slovenskou republiku, další země operativně doplníme dle potřeby uživatelů Naviga.

To, jaké svátky uživatel používá, se nastavuje v jeho editaci:

Stávajícím uživatelům se nastaví země automaticky, nově zakládaným se bude vybírat.

3. Nepravidelná pracovní doba

Poslední možností je nastavit uživateli nepravidelnou pracovní dobu – pokud se neliší týden od týdne. Například pokud uživatel pracuje jen v pondělí, čtvrtek a půl pátku, pak nastavení vypadá takto:

Alternativní rozvržení alokací v kapacitním plánu

Vylepšení se dočkalo i zobrazení kapacitního plánu. Při výběru alokace kurzorem se zobrazí rozsah jejich dat:

Pokud má uživatel alokace po termínu, nebudou se už zobrazovat v prvním dni, ale jako varování:

A to i v teplotní mapě:

Přidali jsme několik režimů rozložení alokací do plánu:

1. Rovnoměrné

Dává přehled o průměrném zatížení uživatele. Toto rozložení se používalo dosud a je i nadále nastaveno jako výchozí.

 

Jednotlivé alokace se rovnoměrně rozloží na všechny pracovní dny jejich rozsahu.

2. Dopředné

Odpovídá na otázky:

Pokud začne uživatel pracovat na 100 % své kapacity, kdy bude mít svou práci hotovu? A na kdy mu tedy mohu začít plánovat další úkoly?

Jednotlivé alokace se vkládají do pracovních dnů jejich rozsahu od začátku, až do vyčerpání 100 % kapacity jednotlivých dnů. Pokud jsou všechny dny naplněny, zbytek alokací se vloží do posledního dne rozsahu alokace.

3. Zpětné

Odpovídá na otázku:

Pokud uživatel odsune svoji práci na co nejzazší termín, kolik práce mu aktuálně mohu zadat, aniž ohrozím termíny ostatních úkolů?

Jednotlivé alokace se vkládají do pracovních dnů jejich rozsahu od konce, až do vyčerpání 100 % kapacity jednotlivých dnů. Pokud jsou všechny dny naplněny, zbytek alokací se vloží do prvního dne rozsahu alokace.

Nastavení vykazování a faktur

V systémovém nastavení Naviga je nyní možné specifikovat:

  • Zda se má při vykazování vynutit stejný typ práce, jaký předepisuje alokace.
  • Kolik dní dopředu může zaměstnanec vykazovat. To se může hodit např. v situaci, kdy firma reportuje mateřské firmě, která vyžaduje striktní termín dodání výkazů.
  • Je možné vynutit, aby ke každé přijaté faktuře existovala plánovaná subdodávka. Faktura bez vazby na subdodávku půjde uložit, ale nepůjde schválit.

Zajímá nás Váš názor!

Budeme rádi, pokud se nám ozvete s náměty a připomínkami na adresu podpora@navigo3.com. Děkujeme!

Nejoblíbenější

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům