Grafické zobrazení finančních dat – bilance zakázek

Jaroslav Kuboš Metodika

Díky bilanci již ve výpisu zakázek je na první pohled jasné, zda je zakázka zisková, nakolik je teprve rozpracovaná nebo jestli je problémová.

Jedná se o zcela nový způsob grafického zobrazení hrubých finančních dat o zakázce přímo ve výpise pod jednotlivými řádky zakázek.

Díky bilanci již ve výpisu zakázek na první pohled vidíte, zda je zakázka zisková, nakolik je teprve rozpracovanánebo jestli se objevuje nějaký zásadní problém. Na rozdíl od „teploměrů“ typů prací a alokací je bilance zobrazena s ohledem na absolutní částku, zobrazuje tedy i vztah mezi „velikostmi“ zakázek a to následujícím způsobem:

Nejvyšší zobrazená částka ze všech zakázek je roztažena na celou šířku tabulky (a lhostejno, jde-li o příjmy, hodnotu, hodnotu bez zisku, náklady…). Všechny ostatní částky na všech vypsaných zakázkách jsou zobrazeny v odpovídajícím měřítku.

Zobrazované hodnoty:

Tečkované měřítko: Plánovaná hodnota dle rozpočtu. Pokud není aktivní rozpočet, nezobrazuje se.

Plné měřítko: rozdíl mezi plánovanou hodnotou dle rozpočtu a plánovaným ziskem. Pokud není aktivní rozpočet, pak se nezobrazuje.

Horní polovina grafu bíle: Příjmy, tedy suma všech vystavených faktur. Jsou-li menší než náklady (spodní polovina grafu), pak je rozdíl – bilance – zobrazen červeně.

Spodní polovina grafu: Celkové náklady s tím, že první část představuje externí náklady (subdodávky, brigádníci, pokladní doklady a přijaté faktury včetně neschválených), dále pokračují vlastní výkony (vykázaná práce). Jsou-li náklady menší než příjmy, je bilance – opět zobrazující rozdíl – zelená.

Nejoblíbenější

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům