Grafický přehled rozpočtu zakázky a další novinky

Jaroslav Kuboš Nové verze

V novém článku zjistíte, z čeho se skládá přehled financí a jak mazat případně obnovit milníky.

Tabulka Přehledu financí v Přehledu zakázky získala novou grafickou podobu. Její předností je, že ihned získáte přehled o aktuálním stavu zakázky.

Kliknutím na šipky v pravé části tabulky se rozbalí detail jednotlivých položek.

V průběhu realizace zakázky jednoduše a rychle zjistíte, zda byly náklady na realizaci vyšší oproti původnímu předpokladu, nebo byl generován zisk.

Přehled financí se skládá z následujících položek:

1. Vykázaná práce – rozdělená stejně jako doposud na režijní hodnoty a přímé náklady

2. Externí náklady – obsahují přijaté faktury, odměny brigádníků a výdajové pokladní doklady. Náklady jsou zde barevně rozděleny na schválené a neschválené

3. Celkové náklady – součet vykázané práce a externích nákladů

4. Výnosy – obsahují vystavené faktury a nově také příjmové pokladní doklady. Barevně se odlišují vyfakturované uhrazené a doposud neuhrazené výnosy.

5. Hrubá marže – rozdíl reálných výnosů a nákladů

I nadále si samozřejmě můžete zobrazit Přehled financí včetně dceřiných zakázek.

Mazání milníků a budoucích příjmů

Nová verze umožňuje uživateli snadno smazat milník či budoucí příjem. V seznamu položek se takto smazaný záznam sám nezobrazí, proto jsme přidali nové zatržítko Zobrazit i smazané položky, čímž o nich získáte ucelený přehled.

Smazat milník a budoucí příjem je velmi jednoduché, rychlé a intuitivní. U milníku se navíc kontroluje, zda na něm není navázaná jiná položka, kterou je nutné smazat předem.

Případné obnovení je stejně snadné.

Nový stav zakázky – Blokování

V detailu zakázky přibylo nové zatržítko – Blokovat vykazování. Slouží odpovědné osobě k tomu, aby mohla zamezit zaměstnancům vykazovat práci na tuto zakázku – například pokud je práce hotová, ale ještě nevyfakturovaná a neuzavřená, případně pokud se práce ještě nerozběhla. U uzavřené zakázky se tato funkce nezobrazuje, protože je vykazování blokováno automaticky.

Při pokusu o vykázání práce na takovou zakázku se zobrazí informace o blokování a nelze výkaz uložit.

Omezení měn v nastavení

Doposud se při přepnutí měny aplikace a při zakládání projektu zobrazovaly všechny dostupné měny v dlouhém seznamu. Nově se zobrazují pouze měny, ve kterých jsou projekty vedeny.

U finančních položek se nic nemění a i nadále můžete faktury, hodinové sazby uživatelů a jiné, vytvářet ve všech měnách jako doposud.

Nejčtenější

Příběhy

Interní zakázky jsou díry na peníze

Petr Humlíček Příběhy

Ve vysoce konkurenčním prostředí není jednoduché vytvářet zisk. Přestože máme pocit, že zakázky prodáváme s velkou marží, nedaří se nám je s marží dokončit. Nohy nám podráží nákladová cena za hodinu práce. Zkontrolovali jsme náklady na energie, nájem… a přišli jsme na to, že na vině je “nekonečný příběh” interních projektů.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům