Grafický přehled rozpočtu zakázky a další novinky

Jaroslav Kuboš Nové verze

V novém článku zjistíte, z čeho se skládá přehled financí a jak mazat případně obnovit milníky.

Tabulka Přehledu financí v Přehledu zakázky získala novou grafickou podobu. Její předností je, že ihned získáte přehled o aktuálním stavu zakázky.

Kliknutím na šipky v pravé části tabulky se rozbalí detail jednotlivých položek.

V průběhu realizace zakázky jednoduše a rychle zjistíte, zda byly náklady na realizaci vyšší oproti původnímu předpokladu, nebo byl generován zisk.

Přehled financí se skládá z následujících položek:

1. Vykázaná práce – rozdělená stejně jako doposud na režijní hodnoty a přímé náklady

2. Externí náklady – obsahují přijaté faktury, odměny brigádníků a výdajové pokladní doklady. Náklady jsou zde barevně rozděleny na schválené a neschválené

3. Celkové náklady – součet vykázané práce a externích nákladů

4. Výnosy – obsahují vystavené faktury a nově také příjmové pokladní doklady. Barevně se odlišují vyfakturované uhrazené a doposud neuhrazené výnosy.

5. Hrubá marže – rozdíl reálných výnosů a nákladů

I nadále si samozřejmě můžete zobrazit Přehled financí včetně dceřiných zakázek.

Mazání milníků a budoucích příjmů

Nová verze umožňuje uživateli snadno smazat milník či budoucí příjem. V seznamu položek se takto smazaný záznam sám nezobrazí, proto jsme přidali nové zatržítko Zobrazit i smazané položky, čímž o nich získáte ucelený přehled.

Smazat milník a budoucí příjem je velmi jednoduché, rychlé a intuitivní. U milníku se navíc kontroluje, zda na něm není navázaná jiná položka, kterou je nutné smazat předem.

Případné obnovení je stejně snadné.

Nový stav zakázky – Blokování

V detailu zakázky přibylo nové zatržítko – Blokovat vykazování. Slouží odpovědné osobě k tomu, aby mohla zamezit zaměstnancům vykazovat práci na tuto zakázku – například pokud je práce hotová, ale ještě nevyfakturovaná a neuzavřená, případně pokud se práce ještě nerozběhla. U uzavřené zakázky se tato funkce nezobrazuje, protože je vykazování blokováno automaticky.

Při pokusu o vykázání práce na takovou zakázku se zobrazí informace o blokování a nelze výkaz uložit.

Omezení měn v nastavení

Doposud se při přepnutí měny aplikace a při zakládání projektu zobrazovaly všechny dostupné měny v dlouhém seznamu. Nově se zobrazují pouze měny, ve kterých jsou projekty vedeny.

U finančních položek se nic nemění a i nadále můžete faktury, hodinové sazby uživatelů a jiné, vytvářet ve všech měnách jako doposud.

Nejoblíbenější

Metodika

Plánování projektu v Navigu

Jaroslav Kuboš Metodika

Čím dříve uděláte u plánování a řízení projektu chybu, tím větší bude její dopad. Těchto pár triků vám pomůže jim předcházet a udržet vaše projekty ziskové.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům