Když odchází zaměstnanec…

Jaroslav Kuboš Příběhy

Náš zákazník se s námi podělil o zkušenost při odchodu zaměstnance z jeho firmy, která již několik let používá Navigo3.

Odchod zaměstnance mohou provázet nepříjemnosti. Ty osobní Navigo odfiltrovat nedokáže, ale v případě práce, úkolů a předání zakázek je situace zcela jiná. Zde nezáleží na (ne)ochotě odcházejícího zaměstnance při předávání práce. Rozpracovaných zakázek je spousta – jak je rychle předat kolegům, kteří nemají čas na zdlouhavou detektivní činnost v jakém stavu se nyní zakázka nachází? Co je potřeba udělat ihned, na co nesmíme zapomenout a kolik máme komu vyfakturovat?

„Když vše funguje a zaměstnanci jsou motivováni, projekty běží a všichni máme zájem na jejich úspěšném dokončení. Avšak když někomu v týmu výrazně poklesne výkon a začne brzdit i ostatní, musíte vše více hlídat a řídit. To nám Navigo umožňuje.“ 

V Navigu vidíte, kdo na jakých projektech pracuje a pracoval. Co je potřeba delegovat kolegům. Díky evidenci práce a deníku nehrozí narušení kontinuity práce na zakázkách. To ocení především Váš zákazníci, který tak nemusí vysvětlovat věci, které s Vaším odcházejícím zaměstnancem řešili již dříve.

Předpoklady v Navigo3:

  • pravidelné vykazování práce všech zaměstnanců (včetně popisu nebo komentáře),
  • kontrola vykazování zaměstnanců,
  • důsledné zapisování komunikace se zákazníkem,
  • plánování zakázek,
  • využívání alokací na všechny (do projektu zainteresované) zaměstnance.

Přínosy Navigo3:

  • hladké předání agendy odcházejícího zaměstnance,
  • kontinuita práce na zakázkách (i těch, které daný zaměstnanec vedl),
  • možnost okamžitého zamezení přístupu zaměstnance do databáze kontaktů a workflow (v případě nedohody se zaměstnancem),
  • velká úspora času i financí nad předáváním zakázek a zjištění informací, v jakém stavu jsou zakázky.

Závěr

„Když jsme se rozhodli, že musíme přejít na informační systém (pozn.: 2 roky zpět), věděli jsme, že je to za pět dvanáct. Dnes už si nedokážu představit řídit projekty a celou společnost bez Naviga. Až teď si uvědomujeme, že jsme celou řadu projektů řídili pouze intuitivně a informace, data k ní, jsme měli velmi decentralizované. Odchod našeho zaměstnance byl další ukázkou toho, jak je důležité používat informační systém důsledně.“

Jsme rádi, že Navigo úspěšně prošlo i tímto náročným testem, jakým je odchod klíčového zaměstnance z firmy. Věříme, že pro Vás tato zkušenost může být důkazem, že se vyplatí vykazovat práci a vykázanou práci občas zkontrolovat (například v historii vykazování). Dále pak využívat alokace práce – vidíte ihned, kde bude potřeba daného zaměstnance nahradit jiným.

Nejoblíbenější

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům