Nový seznam zakázek

Jaroslav Kuboš Nové verze

V listopadovém vydání jsme se zaměřili na vylepšení seznamu zakázek. Zapracovali jsme na rychlosti, snadnosti vyhledávání ale hlavně na novém teploměru zobrazujícím aktuální stav zakázky, kvalitu plánování i predikci výsledku.

Vyhledávání

Hlavní změnou ve vyhledávání zakázek je okamžitá reakce na změnu filtrů bez nutnosti klikat na potvrzovací tlačítko. Přidali jsme možnost hledání podle subdodavatele zakázky, očekávané hodnoty a filtr na kořenové (rodičovské) zakázky. Také lze vybrat více než jednu položku kategorie.

Fulltextové hledání

Rozšířili jsme možnosti hledání podle textu:

  • Hledání celého čísla zakázky (např. 2017/0061)
  • Hledání celé fráze pomocí uvozovek (např. „Obchvat Vlčovice“)
  • Hledání s podtržítkem, které nahradí jakýkoliv znak (např. 2017/00_1)
  • Hledání se znakem procent, který nahradí jakýkoliv počet libovolných znaků (např. 2017/%1)

Řazení

Zakázky je nově možné řadit podle následujících kritérií:

  • Oček. hodnota × šance – více pravděpodobné a velké zakázky se zobrazí jako první, zobrazení vhodné pro obchodní porady nad obchodními příležitostmi
  • Bilance včetně podzakázek
  • Datum dokončení

Výpis

Ve výpisu zakázek se nově objevilo kontextové menu, pomocí kterého můžete přímo skočit na detail nebo plán zakázky. To urychlí navigaci v porovnání s klikem na zakázku, přechodem na přehled zakázky a pak klikem na požadovanou záložku.

Při přechodu na detail zakázky a zpět na seznam zakázek se stránka automaticky posune na původní umístění a odpadne tak nutnost hledat původní zakázku ve výpisu.

Teploměry

Teploměry na seznamu zakázek mají klíčový význam. Musí perfektně vystihovat nejen aktuální stav zakázky, ale i predikci výsledku. Proto jsme vývoji nových teploměrů věnovali velké množství času a energie. Z teploměrů lze vyčíst obrovské množství informací, zároveň jsou na první pohled vidět hlavní metriky zakázky.

Otevřené zakázky

Na prvním příkladu vidíme dobře vedenou zakázku:

Na horním teploměru vidíme fakturaci – bíle už zaplacené vystavené faktury, černě dosud nezaplacené. Oranžová bilance je rozdíl mezi fakturací a příjmy – „kolik peněz jsme proinvestovali v zakázce, ale ještě nevyfakturovali“. Záporná bilance zhoršuje cash flow firmy.

Spodní teploměr ukazuje tmavě modrou barvou utracené peníze. Tečkovanou šrafou je označena část plynoucí ze subdodávek, vlastní práce šrafu nemá. Světle modrou barvou je vyznačena plánovaná útrata a opět část plynoucí ze subdodávek je označena tečkami. Zelená částka „zbývá naplánovat“ říká, o kolik peněz se může zvětšit plán nebo překročit náklady aniž by došlo k překročení plánovaných nákladů.

Na ose vidíme plnou čarou plán nákladů a čárkovaně pak plánovaný zisk a rezervu. Zeleně se zobrazuje predikovaná hrubá marže, tedy kolik bude zakázka v zisku pokud se podaří dodržet plán.

Na dalším příkladu vidíme hůře vedenou zakázku těsně před uzavřením:

Na horním teploměru vidíme, že se podařilo vyfakturovat celou plánovanou částku, ale ještě ji zákazník nezaplatil.

Dolní teploměr ukazuje, že velká část nákladů už je spotřebována. Částečně nad a mimo plán, což je označeno oranžovou barvou. Zakázka tedy byla špatně naplánována. Z tečkované části je patrné, že k překročení došlo u subdodávek. Také je vidět, že je ještě v plánu malá část vlastní práce. Červená nadčára zobrazuje překročení plánu nákladů.

U osy je vypsána malá hrubá marže s oranžovým procentem z ceny zakázky – protože procento je menší, než plánované. Tato zakázka tedy pravděpodobně skončí v miniaturním zisku.

Nebylo dosud nic vyfakturováno a pokud se nedomluví vícenáklady, skončí zakázka ve ztrátě.

Z druhého teploměru vidíme, že k překročení plánu došlo u vlastní práce, navíc ještě zbývá kus odpracovat.

U osy vidíme velkou predikovanou ztrátu.

Uzavřené zakázky

Na prvním obrázku je vidět zisková zakázka:

Zakázku se podařilo plně vyfakturovat, zákazník ji plně zaplatil a vznikla hrubá marže. Je sice menší, než bylo plánováno, ale stále slušná. Protože procentní podíl marže je menší, než bylo v plánu, je zobrazeno oranžově.

Na druhém obrázku je vidět ztrátová zakázka:

Zakázka byla odfakturována, zákazník ještě nezaplatil a celkově skončila zakázka velkou ztrátou.

Ovládání teploměrů

Najetím kurzoru nad oblast teploměru zobrazíte rozšířenou informaci:

Teploměr lze rozkliknout šipkou v levém dolním rohu a zobrazit tak legendu barev. To se může hodit na dotykových zařízeních, kde není možnost najet kurzorem nad oblast teploměru a získat tak vyskakovací nápovědu.

Na zakázkách s dceřinnými zakázkami je možné zobrazit souhrnný teploměr, který vzniká sečtením finančních ukazatelů všech dceřinných zakázek s mateřskou zakázkou.

Struktura zakázek

Kliknutím na ikonku mateřské nebo dceřiné zakázky zobrazíte přehledně strukturu zakázek. A to jak v přehledu zakázek:

Tak v hlavičce zakázky:

Zajímá nás Váš názor!

Při tvorbě nového seznamu zakázek jsme vycházeli z přání uživatelů a proto věříme, že jde o výrazný krok kupředu. Pokud by Vám přesto nový seznam nevyhovoval, můžete dočasně používat původní seznam – klikem na „Zobrazit předchozí verzi“ v hlavičce nového přehledu. Budeme rádi, pokud se nám ozvete s náměty a připomínkami na adresu podpora@navigo3.com. Děkujeme!

Nejoblíbenější

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům