Popis práv v systému Navigo3

Michal Mucha Metodika

Práva pro přístup k jednotlivým částem systému a informacím v Navigo3 jsou administrována na skupinách uživatelů. Pokud se práva odkazují na skupiny (podřízené, nebo stejné), pak je vše řešeno s ohledem na hierarchii, ne obecně.

Tedy pokud jsou skupiny A,B,C a uživatel X je členem skupiny A a C a uživatel Y je členem skupin B a C, pak fakt, že skupina a umožňuje třeba administrovat zakázky lidem ze stejné skupiny neumožňuje uživateli X administrovat zakázky uživatele Y, protože Y není ve skupině A. Analogicky se postupuje u práv “pro podřízené”.

CRM – vidí soukromé poznámky v denících podřízených

 • Umožňuje nahlédnout do SOUKROMÝCH poznámek v denících uživatelů z podřízených skupin.

CRM – vidí všechny citlivé záznamy v denících

 • Umožňuje vidět všechny záznamy v denících, jež jsou označeny jako citlivé.

Úkoly – vidí úkoly podřízených

 • Umožňuje nahlédnout na všechny úkoly uživatelů z podřízených skupin.

Úkoly – smí měnit všechny úkoly

 • Umožňuje uživateli změnit jakýkoli úkol v systému a to včetně změn v alokacích. Překračuje tím práva odpovědné osoby zakázky plánovat a proto je potřeba toto právo přidělovat velmi opatrně a spíše jako opravný prostředek, než jako právo běžně používané při fungování firmy.

Kontakty – smí měnit kategorie kontaktů

 • Nic víc, než právo editovat katalog kategorií kontaktů.
 • Neříká nic o přiřazení kategorií kontaktů firmám a lidem v nich.

Kontakty – vidí veřejné kontakty

 • Vidí všechny kontakty, jež nejsou chráněny.
 • Chráněné kontakty nejsou momenálně doimplementovány.

Práce – smí měnit ceníky firmám

 • Editace cenových tříd pro jednotlivé zákazníky.

Práce – smí měnit cenové třídy

 • Umožňuje nastavovat cenové třídy a zařazovat do nich firmy.

Práce – smí měnit staré vykázané práce podřízených

 • Umožňuje u podřízených měnit výkazy práce, jež jsou starší, než kolik dovoluje konstanta uložená v systému, pokud má uživatel obecně právo měnit dané výkazy práce.

Práce – smí měnit všechny práce, které nejsou “staré”

 • Umožňuje uživateli upravovat jakýkoli výkaz práce v systému, pokud není “starý”.

Práce – smí měnit vykázanou práci podřízených

 • Umožňuje zasahovat PLNĚ do výkazů práce osob, jež jsou členové skupin podřízených ke skupině, která propůjčuje toto právo.

Práce – smí vidět cenové třídy

 • Zpřístupňuje přehled cenových tříd v případě, že uživatel nemá další práva (např: vidí všechny peníze na zakázkách, smí editovat cenové třídy…)

Práce – smí vidět nákladové ceny jednotlivých vykázaných prací

 • Umožňuje uživateli vidět nákladové ceny jednotlivých zápisů práce i v případě, že nemá právo vidět jakékoli jiné finanční ukazatele.

Práce – smí zakládat a měnit staré vykázané práce

 • Umožňuje u měnit všechny výkazy, jež jsou starší, než kolik dovoluje konstanta uložená v systému.
 • Umožňuje vykázat práci se starším datem, než určuje systémová konstanta.
 • Uživatel musí mít obecně právo měnit dotčené výkazy práce.

Práce – vidí všechny pracovní výkazy

 • Umožňuje zobrazit si jakýkoli pracovní výkaz.

Práce – vidí pracovní výkazy podřízených

 • Umožňuje zobrazit si pracovní výkazy uživatelů z podřízených skupin.

Práce – vidí utilizaci na pracovních výkazech

 • Umožňuje uživateli vidět očekávanou utilizaci na prac. výkazech, nic víc.

SUPERUŽIVATEL

 • Propůjčuje uživateli všechna skupinová práva.
 • Nezaručí stoprocentní práva kupříkladu na úkolech, kde je možnost úkol ukončit vázaná přímo na zadavatele, nebo vykonavatele úkolu a ne na jakékoli systémové právo.

Systém – propůjčení identity

 • Umožňuje uživateli přihlásit se pod identitou kteréhokoli jiného uživatele.
 • Systém toto přihlášení považuje za korektní přihlášení zastoupeného uživatele, proto není možno tento mechanismus používat pro běžný provoz!

Systém – smí měnit práva uživatelů, katalog typů prací a základní nastavení

 • Umožňuje administrovat skupiny uživatelů.
 • Umožňuje administrovat samotné uživatele.
 • Umožňuje administrovat katalog typů prací.
 • Umožňuje editovat fakturační údaje (Systém -> Fakturační údaje).
 • Do budoucna vhodné rozdělit na samostatná práva.

Systém – smí nastavovat režijní hodinové konstanty

 • Uživatel bez tohoto práva nemůže nastavovat nákladové ceny prací v systému a také díky tomu není schopen založit uživatele. Může ale již existujícího uživatele kupříkladu přesouvat mezi skupinami, pokud k tomu má potřebné právo.

Systém – smí platit odměny brigádníků

 • Umožňuje platit odměny brigádníků (odměny -> Odměny brigádníků).
 • Momentálně nepoužíváno.

Systém – smí používat reporty

 • Umožňuje zobrazit, ale i administrovat reporty.

Účtárna – smí měnit kategorie režijních nákladů

 • Umožňuje měnit kategorie režijních nákladů

Účtárna – smí měnit staré faktury

 • Umožňuje měnit vydané faktury, jež jsou starší, než dovoluje konstanta uložená v systému.

Účtárna – smí měnit všechny faktury

 • Umožňuje měnit všechny pokladní doklady
 • Umožňuje měnit všechny vydané a přijaté faktury
 • Umožňuje změnit protistranu u všech definic pravidelných faktur

Účtárna – smí rozdělit položku příchozí faktury

 • Umožňuje rozdělit řádek příchozí faktury a tak schválit jen poměrnou část (v kombinaci s právem accounta).
 • Při rozdělení řádku nedochází ke změně celkové sumy faktury, nebo jakýchkoli dalších informací.

Účtárna – smí zakládat a měnit pokladní doklady

 • Umožňuje administrovat pokladní doklady.

Účtárna – správce režijních nákladů

 • Umožňuje schvalovat režijní přijaté faktury a pokladní doklady, tedy platby schválené s příznakem “R”.

Zakázky – smí být zodpovědnou osobou u zakázky

 • Pouze osoby s tímto právem mohou být zodpovědnou osobou zakázky (tzv. “pešek”).
 • Záznamy pokladny se zobrazují jen osobám s tímto právem (což asi není ideální).
 • Příchozí faktury se zobrazují jen osobám s tímto právem – důvodem zde je mít možnost schválit jakoukoli příchozí fakturu…

Zakázky – smí editovat obchodní data

 • Dává právo uživateli vidět a editovat všechna obchodní data na všech zakázkách (zejména plánovanou hodnotu a zisk)

Zakázky – smí editovat obchodní data na zakázkách, na kterých má práva odpovědné osoby

 • Uživatel s tímto právem může vidět a editovat obchodní data v případě, že je odpovědnou osobou zakázky. Toto právo je vhodné přidělit všem vedoucím zakázek, pokud není cílem obchodní data před nimi skrývat.

Zakázky – smí měnit data na všech zakázkách

 • Propůjčuje uživateli práva zodpovědné osoby na všech zakázkách.

Zakázky – smí měnit data na zakázkách vedených podřízenými

Uživatel s tímto právem má práva zodpovědné osoby na všech zakázkách, kde je zodp. osobou někdo, kdo je zároveň členem podřízené skupiny.

Práva zodpovědné osoby umožňují:

 • schvalovat faktury a pokladní doklady
 • uzavírat zakázku
 • vystavovat faktury
 • vystavovat a editovat objednávky
 • nastavovat pravidelné faktury
 • editovat vlastnosti zakázky jako je odběratel, matky/dcery a další
 • editovat finance na zakázce
 • zapisovat odměny brigádníků
 • a další zřejmé…

Zakázky – smí měnit datum uzavření zakázek podřízených

 • Umožňuje u uzavřených zakázek měnit datum jejich uzavření, pokud je odpovědnou osobou někdo, kdo je zároveň i členem podřízené skupiny.

Zakázky – smí měnit datum uzavření zakázky

 • Umožňuje měnit datum uzavření všech uzavřených zakázek.

Zakázky – smí měnit kategorie zakázek

 • Umožňuje administrovat kategorie zakázek, vytvářet nové, přesouvat je, nebo rušit.

Zakázky – smí otevírat uzavřené zakázky podřízených

 • Umožňuje otevřít uzavřenou zakázku, pokud je vedena osobou z podřízené skupiny.
 • Uživatel musí mít práva zodpovědné osoby na dotčené zakázce.

Zakázky – smí otevřít uzavřenou zakázku

 • Umožňuje otevřít jakoukoli zakázku.
 • Uživatel musí mít práva zodpovědné osoby na dotčené zakázce.

Zakázky – smí vést zakázky vedené lidmi ze stejné skupiny

 • Propůjčuje práva zodpovědné osoby, pokud je zakázka vedena osobou ze stejné skupiny.

Zakázky – smí vidět obchodní data

 • Umožňuje uživateli vidět všechna obchodní data na všech zakázkách. Toto právo je vhodné přidělit všem osobám, která mají právo vidět peníze na všech zakázkách, pokud není cílem obchodní data jakkoli skrývat.

Zakázky – smí zakládat zakázky

 • Umožňuje uživateli založit zakázku.

Zakázky – vidí peníze na všech zakázkách

 • Vidí ceny výkazů práce, faktury, rozpočty, pokladní doklady, finance na zakázce a vše další, co se týká peněz na zakázce.

Zakázky – vidí práci v prodejních cenách

 • Umožňuje uživateli vidět vykázanou práci v prodejních cenách. Právo je vhodné nepřidělit i v případě, kdy prodejní ceny nejsou tajemství čistě z toho důvodu, aby uživatele nemátly, pokud je nepoužívá.

Zakázky – vidí statistiky

 • Umožňuje vidět statistiky výkazů práce a zakázek.

Nejoblíbenější

Metodika

Plánování projektu v Navigu

Jaroslav Kuboš Metodika

Čím dříve uděláte u plánování a řízení projektu chybu, tím větší bude její dopad. Těchto pár triků vám pomůže jim předcházet a udržet vaše projekty ziskové.

Číst více ›
Příběhy

Interní zakázky jsou díry na peníze

Petr Humlíček Příběhy

Ve vysoce konkurenčním prostředí není jednoduché vytvářet zisk. Přestože máme pocit, že zakázky prodáváme s velkou marží, nedaří se nám je s marží dokončit. Nohy nám podráží nákladová cena za hodinu práce. Zkontrolovali jsme náklady na energie, nájem… a přišli jsme na to, že na vině je „nekonečný příběh“ interních projektů.

Číst více ›
Nové verze

Zase zrychlujeme

Jaroslav Kuboš Nové verze

Zrychlená nástěnka a úkoly, práva na projektu, průběh vykazování a mnoho dalších vylepšení přichází v první prázdninové verzi.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům