Poprázdninové novinky

Jaroslav Kuboš Nové verze

Nová verze je věnovaná milníkům, určení pravděpodobnosti zakázek, vznikla ikonka zámečku pro blokování zakázky a při vykazování lze určit alokaci.

Děti sice měly prázdniny, ale my nezaháleli a přichystali jsme si pro vás drobné i větší vychytávky pro ulehčení každodenní práce.

Cash flow

Po zavedení zakázkových milníků v lednové verzi nastal čas na další logický krok – zobrazení milníků všech projektů. Tím se otvírá možnost predikovat peněžní toky společnosti – cash flow. Data je možné filtrovat a také exportovat k dalšímu zpracování.

Zelené plus označuje budoucí příjem, červené mínus budoucí výdaj (subdodávku). Kliknutím na položku se dostanete na milníky zakázky k ní příslušející. Ve vizualizaci lze nalézt základní informace – cenu, dodavatele, zákazníka, milník.

Hraniční pravděpodobnosti realizace

Pokud vytváříme novou obchodní příležitost, můžeme určit pravděpodobnost realizace zakázky, nově také s hodnotou 0% (žádná šance) a 100% (úplná jistota).

Indikace blokované zakázky zámečkem

V článku z května je popsán princip blokování vykazování na zakázkách. Novinkou je černý zámeček, který tuto funkci indikuje v hlavičce i přehledu.

Identifikační čísla v hlavičce kontaktu

Pro zobrazení IČ a DIČ společnosti již není nutné klikat na detail kontaktu, informace jsou viditelné již v samotné hlavičce.

Seznam zakázek dodavatele

Kontakty nejsou rozlišeny na dodavatele a odběratele. Nově se u dodavatele zobrazí zakázky na nichž pracoval nebo bude pracovat – formou přijaté faktury, výdaje z pokladny nebo naplánované subdodávky.

Vykázání alokace

Pokud je na zakázce dostupná alokace, bývá vhodné ji při vykazování práce vybrat. Jestliže tak zaměstnanec neučiní, je varován v dialogovém okně.

Novinka v sekci Milníky

Přehlednější vzhled dostala tabulka milníků na zakázce.

 

Nejoblíbenější

Nové verze

Přepracované kontakty

Jaroslav Kuboš Nové verze

Přepracovali jsme kontakty: Našeptávání detailů firem z registrů, mapa pro vybranou adresu, rychlejší vyhledávání, hlídání duplicit nebo podpora fyzických osob.

Číst více ›
Případové studie

Navigo3 ve firmě HBH Projekt

Petr Humlíček Případové studie

Ihned po spuštění základního systému v roce 2012 proběhlo první zaškolení zaměstnanců. Již během testovacího provozu jsme naimportovali nejdůležitější data z dříve užívaného systému.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům