Přepracované kontakty

Jaroslav Kuboš Nové verze

Přepracovali jsme kontakty: Našeptávání detailů firem z registrů, mapa pro vybranou adresu, rychlejší vyhledávání, hlídání duplicit nebo podpora fyzických osob.

Už jste četli článek Spravedlivé odměňování aneb „Nech si snížit výplatu“?

Kontakty

Hlavní novinkou této verze jsou přepracované kontakty s celou řadou zajímavých novinek.

Našeptávání firem

Při zakládání nebo aktualizaci firmy je nově možné použít našeptávač:

Podporujeme vyhledávání podle jména, IČ a DIČ. Zdrojem dat jsou český ARES, evropský VIES a slovenský ORSR.

Nový přehled firmy

Úkol zněl jasně: Zobrazit co nejvíce informací a zároveň udržet přehled srozumitelný.

Samozřejmostí je podpora mobilních zařízení – jedním klikem můžete zatelefonovat klientovi, nebo se nechat navigovat do sídla jeho firmy.

Rychlejší vyhledávání na stránce Kontakty

Vyhledávání firem a osob na stránce Kontakty pracuje okamžitě po zadání textu, není potřeba mačkat tlačítko Hledat. Také je možné hledat firmy podle IČ.

Zapracovali jsme také na vzhledu, takže by mělo být snazší rozlišit osoby a firmy.

Hlídání duplicit

Navigo bude od této verze varovat kdykoliv se pokusíte vytvořit novou firmu se stejným IČ, DIČ nebo jménem, jaké má už uložená firma.

Podpora fyzických osob

Přidali jsme možnost ukládání fyzických (podnikatelé) i soukromých (nepodnikatelé) osob. U takové firmy se název automaticky tvoří ze jména hlavní osoby.

Skupiny kategorií

Kategorie kontaktů mohou být nově rozděleny do skupin. Chovají se tedy přesně jako kategorie zakázek.

Skupiny můžete vytvářet a editovat v Nastavení v sekci Kagorie. Dokonce je možné skupiny sdílet – použít ji například pro zakázky i firmy.

Částečné úhrady

Teploměry v zakázce a seznamu zakázek nově berou v potaz také částečné úhrady vydaných faktur. To se hodí například pokud zákazník vyžaduje zádržné, které platí až několik měsíců/let po dodání zakázky. Dosud byl celý teploměr nakreslen černě jako nezaplacený, nyní patřičná část zbělá.

Nové sloupce v exportu zakázek

Do exportu zakázek (dostupný na stránce Zakázky) jsme uživatelům, kteří mají právo vidět ekonomiku zakázek, přidali nové sloupce. Například výši plánu subdodávek, neuhrazených vydaných faktur, očekávané hrubé marže nebo bilance. Ideální, pokud potřebujete s daty pracovat například v Excelu.

Zajímá nás Váš názor!

Budeme rádi, pokud se nám ozvete s náměty a připomínkami na adresu podpora@navigo3.com. Děkujeme!

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě GEOCONSULT

Michal Mucha Případové studie

Klient požadoval naimportovat veškerou historii zkázek ze stávajícího systému. Vzhledem k chybějícím vazbám v datech předcházela ostrému provozu Navigo3 náročná příprava dat a programování importního můstku.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům