Navigo3 obsahuje všechny funkce pro finanční a kapacitní plánování a řízení projektové firmy. S ambicí být nejlepší ve své třídě jsme se zaměřili nejen na  konstatování minulosti a sledování přítomnosti. Nejsilnější stránkou Naviga je schopnost na základě mnoha ukazatelů s vysokou přesností predikovat výsledek zakázek. Předvídat a zasáhnout včas, je stěžejní schopnost projektově orientované firmy pro zvýšení její ziskovosti. Všechny tyto funkce, společně s dlouholetým know–how, pomohou zvýšit efektivitu každé projektové firmě. Navigo3 také dokáže rychle vylepšit agilní vývojový tým na základě požadavků jeho uživatelů.

Nástěnka

 • Palubní deska – úvodní strana systému Navigo3
 • Notifikační centrum
 • Nejbližší úkoly
 • Záznamy v deníku
 • Přehled o otevřených projektech
 • Graf vytížení uživatele – plán práce v čase
 • Přehled vykázaných hodin
 • Docházka – evidence příchodů a odchodů, kdo a kde pracuje

Projekty

 • Přehled všech projektů – obchodní příležitosti, komerční i interní projekty – filtrace, kategorizace
 • Možnost řazení dle široké škály ukazatelů –  možnost řazení dle preferovaných ukazatelů, efektivní řízení porad
  • Obchodní porady – obchodní očekávání, náklady obchodní činnosti – přehled, výkazy, stanovení maxima investice
  • Výrobní porady – řazení dle naléhavosti, řešení důležitých, problematických zakázek
 • Teploměr – Kuboschův graf (Kubosch chart) – okamžitý přehled o stavu zakázky v reálném čase s predikcí výsledku – souhrně i pro každý jednotlivý krok na projektu – plán versus realizace
 • Plán projektu
  • Detaily – smluvní data, zodpovědnost, nadřazený projekt a podprojekty
  • Finanční plán – smluvní cena, hrubá marže, rezerva, plán budoucích příjmů, suma k proinvestování, bilance
  • Plán subdodávek a vlastní prací /hod, peníze/ alokace = práce přidělená konkrétním osobám, delegování
  • Kapacitní plánování
  • Plán v čase – možnost časových referencí
  • WBSčlenění projektu na etapy, rozpad na jednotlivé činnosti, teploměry – vyhodnocování jednotlivých činností, etap, stupňů projektové dokumentace, celého projektu vzestupně
  • Ganttův diagram – sledování projektů v čase, možnost optimalizace
  • Milníky a cashflow – význačné časové body v projektu, termíny a finance
 • Úkoly a deník – vztahující se k danému projektu
 • Výkaz práce – průběh vykazování na projektu, podle typů práce, pracovníků
 • Prodejní cena prací
 • Fakturace – přijaté a vydané faktury, schvalování a rozdělování
 • Objednávky – stav
 • Vazby – vyjádření souvislostí mezi projekty

Kontakty – CRM

 • Kontakty – adresy, osoby, telefony, emaily – dohledávání v obchodních rejstřících
 • Obchodní zainteresovanost – kde zákazníkem, dodavatelem
 • Úkoly a deník – zápisy z jednání, na čem jsme se domluvili, co je třeba udělat
 • Kategorie – přehledné roztřídění kontaktů, hodnocení
 • Řízení obchodních vztahů

Výkaz práce

 • V kalendáři – vykazování k projektům, s přesností na minuty nebo jen na konkrétní den, inteligentní dohledávání, předvyplňování dat dle historie – výkaz na dva kliky
 • V tabulce – okamžitý přehled o vykázané práci v libovolném rozpětí, dle projektů i položkově
 • Historie – zobrazení míry vykazování v teplotní mapě jako poměr vykázané práce a plánu
 • Nepřítomnosti
 • Docházka –  evidence příchodů a odchodů, přerušení, historie

Úkoly–vytížení zaměstnanců

 • Přehled úkolů – co má kdo udělat napříč celou firmou, možnost filtrace, teploměr u alokace
 • Vytížení zaměstnanců
  • teplotní mapa vytížení přes celou firmu, zvolených skupin, volitelnost období, počet hodin k dispozici, přetížení, volné kapacity
  • detailní grafy konkrétních zaměstnanců – co, kdy na čem mají naplánovanou práci, zobrazení dopředně, zpětně, rovnoměrně, možnost editace

Ekonomika

 • Vystavené faktury – přehled, stav
 • Přijaté faktury – náklady pod kontrolou
 • Režijní výdaje
 • Pokladna – evidence hotovosti
 • Cash flow – plán peněžních toků
 • Přehled výkazů
 • Reporty – libovolný export dat na míru
 • KPI – klíčové ukazatele výkonnosti, trendy, efektivita jednotlivých zakázek, řízení PPM

BI

 • Vyhodnocení – pohled na data z různých úhlů a dimenzí, možnost vytvoření různých typů grafů
 • Trendy – sledování trendů v obchodu, řízení zakázek i výkonnosti zaměstnanců

Přílohy – DMS

 • Typy – soubor, odkaz na web, text, cesta k souborům
 • Oprávnění uživatelé – práva zobrazení podle rolí
 • Bezpečnost – ukládání v šifrované podobě

Integrace

 • Účetnictví – možnost obousměrné synchronizace vydaných a přijatých faktur s účetnictvím, ceny zakázek, hodinový náklad atd.
 • Docházka – načtení rozsahu odpracovaných hodin
 • Externí DMS
 • Kontakty – synchronizace kontaktů s mailovým serverem
 • Další systémy dle potřeby – dle požadavků, rozsáhlé API

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům