Vazby projektů, plán nanečisto, podpora tisku a další

Jaroslav Kuboš Nové verze

V nové verzi jsme se zaměřili na drobná vylepšení.

Vazby mezi zakázkami

V Navigu doposud existovaly dvě možnosti jak zachytit vztah obchodní příležitosti a realizace zakázky:

 1. Mít jednu zakázku a při přechodu z obchodní příležitosti na realizaci přepnout v Detailu zakázky stav. Pak se v ekonomické bilanci zobrazují nejen výnosy a náklady z realizace, ale také náklady na obchodní příležitosti. Nejde ale rozlišit, jaké byly náklady na obchodní příležitost.
 2. Mít zakázku na obchodní příležitost a realizaci zvlášť. Typicky je realizace mateřská zakázka obchodní příležitosti. Toto rozdělení umožní zobrazit ekonomiku obou zvlášť i dohromady. Na druhou stranu vztah mateřská-dceřiná zakázka je v tomto případě matoucí.

Nyní je možné spojit vazbou samostatně stojící obchodní příležitost a jednu nebo i několik realizací. Zobrazování souhrnné ekonomické bilance této vazby zatím není podporováno, ale není vyloučeno že jej Navigo bude v budoucnu umět.

Dalším typem vazby je prostá souvislost. Tato vazba se dá použít v případě, že spolu zakázky jen volně souvisí a chcete urychlit navigaci.

Vazby se definují na záložce Vazby v zakázce:

Vazby jsou pak viditelné ve struktuře zakázek a umožňují snadnou navigaci:

Plán zakázky nanečisto

V plánu zakázky už dlouho existuje nastavení „Aktivní plán“:

Do nynějška mělo nastavení neaktivního plánu jen omezený dopad:

 • Na alokace z této zakázky nejde vykazovat.
 • Při vykazování a na přehledu zakázky se zobrazuje varování, že plán není aktivní.
 • Teploměry typů práce při vykazování a na přehledu zakázky se nezobrazují.
 • Některé tabulky na přehledu zakázky nezobrazují informace, k jejichž výpočtu je potřebný plán.

Od nové verze bude mít neaktivní plán také následující důsledky:

 • V přehledu zakázek se kreslí teploměr pouze z reálných výdajů a výnosů zakázky. Data z plánu budou ignorována.
 • Ve vytížení zaměstnanců se nezobrazí alokace z neaktivních zakázek. Výjimkou je graf vytížení viditelný ve formuláři alokace – tam se objeví všechno vytížení ze zakázek s aktivním plánem plus vytížení z aktuálního zakázky. To proto, aby měl manažer přehled o tom, kterému zaměstnanci už naplánoval práci.
 • Notifikace na přiřazené alokace se odesílají až při aktivaci plánu.

Zamknutí typu práce na alokaci

Navigo standardně umožňuje zaměstnancům vykázat na jiný typ práce, než ten předepsaný na alokaci. V některých firmách oceňují flexibilitu tohoto řešení, ale v jiných to ale způsobuje problémy s firemními pravidly.

Proto jsme vytvořili nastavení Naviga, které umožní předepsaný typ práce vynutit. Pokud si přejete toto nastavení zapnout, prosím kontaktujte naši podporu.

Podpora tisku na všech stránkách

Upravili jsme Navigo tak, aby bylo možné každou stránku vytisknout tak, jak ji vidíte v Navigu. Pro 100% výsledek je potřeba v prohlížeči pracovat se 3 nastaveními:

 • Orientace na šířku / na výšku
 • Měřítko – ovlivňuje na jak velkou plochu se tiskne, většinou je potřeba volit měřítko menší než 100%. V některých prohlížečích je potřeba měřítko povolit („Povolit přizpůsobení stránce“).
 • Nastavení tisku pozadí – zda se má tisknout barevné pozadí a rámečky tabulek.

Takto se nastavuje tisk v Chrome:

Takto ve Firefoxu:

A takto v Internet Exploreru:

Zajímá nás Váš názor!

Budeme rádi, pokud se nám ozvete s náměty a připomínkami na adresu podpora@navigo3.com. Děkujeme!

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě GEOCONSULT

Michal Mucha Případové studie

Klient požadoval naimportovat veškerou historii zkázek ze stávajícího systému. Vzhledem k chybějícím vazbám v datech předcházela ostrému provozu Navigo3 náročná příprava dat a programování importního můstku.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům