Vylepšený detail zakázky, minimální práva

Jaroslav Kuboš Nové verze

Propracovanější detail zakázky – možnost výpočtu vlastní práce, celkové hodnoty a hrubé marže. Další novinkou je určení práv na zakázkách.

Přepracovaný detail zakázky

Doposud souhrnná položka Obchodní data se rozdělila na dvě nově vzniklé části – Obchodní očekávání a Smluvní data. V nich naleznete nejen již dříve specifikované údaje o zakázce, ale nově také Předpokládaný počet hodin realizace dané zakázky. Do budoucna plánujeme rozdělit detail zakázky do několika záložek a tím usnadnit orientaci.

Pokud máte v nastavení zvolenu jinou měnu, než měnu zakázky, zobrazují se pod políčky přepočty na zvolenou měnu. V předchozích verzích bylo možné editovat zakázku v jiné měně, ale vedlo to k zaokrouhlovacím problémům.

Dále jsme přidali možnost vypočítat si základní ekonomické parametry zakázky. Výpočet je vizualizován jako jednoduchý početní příklad. Máte na výběr ze tří typů:

1. Vlastní práce – chci vědět, jaká část z hodnoty zakázky zbude na vlastní práci

2. Celková hodnota – chci vědět, jakou celkovou hodnotu mám chtít za zakázku

3. Hrubá marže – chci vědět, kolik na zakázce „vydělám“

Přepočítávání měny při editaci budoucího příjmu

Stejně jako u detailu zakázky se i zde zobrazuje převod do zvolené měny, pokud je jiná, než měna zakázky.

Minimální práva pro vykazující uživatele

Doposud byl seznam zakázek viditelný pro všechny přihlášené uživatele. Existují ale uživatelé, například externisté, kterým by se seznam zakázek zobrazovat nemusel.

Proto jsme zavedli právo „Zakázky – vidí seznam zakázek a jejich vlastnosti“. Pokud jej uživatel nemá, nedostane se na seznam zakázek. Pokud nemá žádná jiná práva, může jen vykazovat a pracovat s úkoly.

Zobrazený počet odpracovaných hodin na vykazovacím formuláři

V pracovním výkazu pod datem se vám nyní stejně jako v kalendáři zobrazuje počet odpracovaných a celkových hodin.

Nejoblíbenější

Nové verze

Přílohy

Jaroslav Kuboš Nové verze

Do Naviga jsme přidali možnost připojit soubory a odkazy k projektu, faktuře, úkolu, firmě…

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům