Vytížení zaměstnanců a nová „bilance“ u zakázek

Jaroslav Kuboš Nové verze

Pro lepší plánování práce je vytížení zaměstnanců celé firmy nově zaznamenáno a barevně rozlišeno v souhrnném pohledu.

Vytížení zaměstnanců umožňuje souhrnný pohled na naplánovanou práci pracovníků přes celou firmu. Aplikace zatím uvažuje plný pracovní úvazek všech zaměstnanců, možnost volby úvazku bude dodána v některém z následujících verzích, a nepočítá s víkendy. Vybrat si můžete ze dvou typů zobrazení:

1. Graf, který různými barvami zobrazuje naplánované alokace konkrétních pracovníků vybrané skupiny spolu s tabulkou daných úkolů.

2. Tabulka (heatmapa), která představuje souhrnný pohled na vytížení celé skupiny zvolených pracovníků. Barevná škála pomáhá na první pohled zobrazit výši vytížení konkrétních pracovníků v daném období. Po kliku na buňku tabulky (období a jeden pracovník) se zobrazí tabulka úkolů daného pracovníka.

Nově lze ve výpisu zakázek vybrat, zda se má zobrazit bilance zakázky (vliv zakázky na cash flow), nebo nově srovnání s plánem. Jak již sám název napovídá, nová aplikace ukazuje srovnání skutečného stavu s plánem (rozpočtem) na rozdíl od skutečného finančního stavu, který zobrazuje bilance.

Horní teploměr je souhrnem výdajů zakázky stejně jako u bilance (tmavě jsou zde subdodávky). Dolní teploměr ukazuje zeleně plán subdodávek (tmavě) a součet alokací v plánu zakázky (světle). Na tento plán navazuje jeho přečerpání, tedy všechny neplánované výdaje (přečerpání subdodávek, výdaje bez vazby na subdodávky, přečerpání alokací a vykázaná práce mimo alokace). Výsledkem je aproximace plánu, která říká: Takto zakázka dopadne, pokud se od této chvíle na 100 % dodrží plán.

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě Omega Design

Petr Humlíček Případové studie

Ihned po spuštění první verze systému, jsme zjistili, že firma má nedostatky ve fakuraci odvedené práce. Při stejném množství práce se meziměsíčně zvýšil obrat o pozoruhodných 20 procent.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům