Vytížení zaměstnanců a nová „bilance“ u zakázek

Jaroslav Kuboš Nové verze

Pro lepší plánování práce je vytížení zaměstnanců celé firmy nově zaznamenáno a barevně rozlišeno v souhrnném pohledu.

Vytížení zaměstnanců umožňuje souhrnný pohled na naplánovanou práci pracovníků přes celou firmu. Aplikace zatím uvažuje plný pracovní úvazek všech zaměstnanců, možnost volby úvazku bude dodána v některém z následujících verzích, a nepočítá s víkendy. Vybrat si můžete ze dvou typů zobrazení:

1. Graf, který různými barvami zobrazuje naplánované alokace konkrétních pracovníků vybrané skupiny spolu s tabulkou daných úkolů.

2. Tabulka (heatmapa), která představuje souhrnný pohled na vytížení celé skupiny zvolených pracovníků. Barevná škála pomáhá na první pohled zobrazit výši vytížení konkrétních pracovníků v daném období. Po kliku na buňku tabulky (období a jeden pracovník) se zobrazí tabulka úkolů daného pracovníka.

Nově lze ve výpisu zakázek vybrat, zda se má zobrazit bilance zakázky (vliv zakázky na cash flow), nebo nově srovnání s plánem. Jak již sám název napovídá, nová aplikace ukazuje srovnání skutečného stavu s plánem (rozpočtem) na rozdíl od skutečného finančního stavu, který zobrazuje bilance.

Horní teploměr je souhrnem výdajů zakázky stejně jako u bilance (tmavě jsou zde subdodávky). Dolní teploměr ukazuje zeleně plán subdodávek (tmavě) a součet alokací v plánu zakázky (světle). Na tento plán navazuje jeho přečerpání, tedy všechny neplánované výdaje (přečerpání subdodávek, výdaje bez vazby na subdodávky, přečerpání alokací a vykázaná práce mimo alokace). Výsledkem je aproximace plánu, která říká: Takto zakázka dopadne, pokud se od této chvíle na 100 % dodrží plán.

Nejoblíbenější

Nové verze

Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům