Project oriented ERP system with many unique features, verifiably increasing business efficiency and project profits.

Navigo3 not only increases project management efficiency but it becomes a lifeline of your business.

Řešení problémů projektové firmy

Lepší řízení prací na zakázkách

Již žádné prodělečné zakázky bez včasného varování. Průběžné zobrazování stavu každého projektu.

Budoucí příjmy a výdaje

Kolísající cash flow je rizikem pro každou projektovou firmu. Přehled o klíčových příjmech a výdajích.

Jednoduché plánování

Plán jednoduché zakázky za minutu, žádná zbytečná byrokacie. Každé zakázce tolik podrobností, kolik zaslouží.

Fronta obchodních příležitostí

Předpoklad budoucích zakázek. Šance na realizaci a termín u každé příležitosti.

Vytížení kapacit

Špatné vytěžování pracovníků je minulostí. Přehledné zobrazení vytížení na měsíce dopředu.

Sledování aktuálního stavu s predikcí výsledků

Předpověď budoucích výsledků, namísto zpětného účetního pohledu. Zavčas.

Řízení firmy

Management firmy dostává nejen informace o mimořádných situacích, ale i souhrnná data pro strategické řízení firmy. I na dovolené.

Řízení projektů

Manažer zakázky sleduje teploměry ukazující stav a výhled zakázky. A v případě problémů ji včas vytáhne z bláta.

Řízení obchodu

Sofistikované vedení obchodních příležitostí, sledování nákladů, určení efektivních směrů obchodu. Obchodník nemusí být jen bezhlavý střelec.

How Can Navigo3 Help You?

Better project portfolio management

No more non-profitable projects without early warning signs.

Simple financial planning

As detailed plan as needed for each project. Simple project plan in one minute.

Capacity planning

Poor utilisation is a past. Simple chart shows workload for months ahead.

Future revenue and expenses

Fluctuating cash flow is a risk for every project-based company. Overview of key income and expenses.

Business opportunities management

Outlook of future projects. Deal probability and estimated start date.

Current project state and outcome prediction

Early prediction of future results, instead of classic retrospective „accounting“ view.

Company Management

CEO and CFO receive not only information of abnormal situations but also summary data for company strategic management.

Read more

Project Portfolio Management

Sophisticated charts display crucial data. Project manager can use it for effective cost tracking and prediction.

Read more

CRM and Business Opportunities Management

Clever management of future project opportunities, effective sales directions.

Read more

Our Satisfied Clients

We help manage thousands of projects in companies of all sizes. Navigo3, as a project-based ERP, is mostly used as a primary management system.

Industries