Stav dokončení projektu

Správně určit stav dokončení projektu je důležitým faktorem pro jeho úspěšné řízení. Každá firma má pro určení stavu dokončení svůj vlastní postup. Někdy lze stav dokončení projektu přesně spočítat, v jiných případech se musí pouze odhadnout.

Stav dokončení určuje projektový manažer na základě informací, které má uložené v systému, dále z informací od členů svého týmu a také od klienta. S určením stavu dokončení často pomůže i projektový ředitel, který má od projektu odstup.

Stav dokončení projektu je v Navigu důležité zadávat pro Analýzu dosažené hodnoty, která vám poskytne zásadní informace o vývoji vašeho projektu.

Stav dokončení projektu se vyjadřuje v procentech. Je vhodné zadávat jej pravidelně, u dlouhodobějších projektů jednou měsíčně, u krátkodobých jednou týdně. V případě, že dojde ke změně ceny projektu, Navigo vám automaticky samo navrhne snížení stavu dokončení.

Stav dokončení v Navigu nelze zpětně měnit, je patrné, kdo a kdy jej zadal. Toto nastavení zabrání zpětnému ovlivňování stavu projektu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé