Navigo pro HR oddělení

Navigo pomáhá personálnímu oddělení tím, že umožňuje evidovat řadu položek a získávat důležité podklady pro práci s lidskými zdroji. Jedná se například o přehled pracovních úvazků a platových nákladů, o možnost sledovat kapacity, vytížení zaměstnanců, kontrolu vykazování práce nebo nepřítomnost na pracovišti.

U každého zaměstnance (v Navigu nazývaného uživatel) je možné nastavit a kdykoliv upravit hodinovou sazbu a rozsah pracovního úvazku. Z kapacitního plánu, který se generuje automaticky, pak HR pracovníci nebo linioví manažeři mohou identifikovat nedostatek nebo nadbytek konkrétní pracovní síly, a také sledovat vytížení zaměstnanců.

Navigo také umožňuje přehledné a jednoduché vykazování práce, současně pracuje s utilizací, tzn. zaměstnanec nemusí vykázat každou hodinu v práci, což redukuje administrativní zátěž firmy.

Díky tzv. organizačním jednotkám je patrné přiřazení jednotlivých zaměstnanců v rámci struktury firmy. Tyto organizační jednotky se používají na mnoha místech v Navigu, například pro blokování už zkontrolovaných pracovních výkazů pro celé oddělení současně. Pokud společnost využívá střediskové hospodaření, organizační jednotky proces zásadně usnadní, případně jej dokáží úplně nahradit. 

V Navigu lze využívat evidenci příchodů a odchodů, uchovává se zde přehled nepřítomností, lze také nastavit efektivní a rychlý proces jejich schvalování

U malých firem, kde je HR sloučeno s ekonomickým oddělením, vzniká komplexní podklad pro mzdy. 

Jaké činnosti dělá HR pracovník v Navigu

  • nastavuje a upravuje hodinovou sazbu a rozsah úvazku
  • sleduje vytížení zaměstnanců
  • využívá informace z evidence příchodů, odchodů a nepřítomností
  • kontroluje vykazovní
  • vytváří podklady pro mzdy
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé