Mám problém s…

Mám problém s projekty, lidskými zdroji nebo firmou

Trápí vás problémy s projekty, lidskými zdroji nebo firmou? Rozhodně nejste sami! Zde proto najdete seznam nejčastějších problémů, s kterými se firmy potýkají. Ke každému z nich pak uvádíme řešení, které  nabízí Navigo.

 • Spravujeme projekty v Excelu, ale vidíme, že to přestává stačit.
 • Máme své zavedené postupy práce v Excelu, ale přináší to stále více komplikací.
 • Každý z nás vede svůj Excel trochu jinak, porovnat data je nesmírně složité.
 • Potřebovali bychom některé výpočty a výstupy zautomatizovat.
 • Excel nám vyhovuje, ale obtěžuje nás, že musíme spoustu dat zadávat opakovaně.
 • Máme problém při kompletaci dat z různých zdrojů.

Navigo plně nahrazuje excelové tabulky a nabízí řadu chytrých funkcí, díky kterým bez práce získáváte důležité výstupy. Jsou jimi například automatický kapacitní plán, cashflow, hlídání časových návazností v projektu a řada dalších. Jednou zadaná data už nemusíte nikam přepisovat, sama se přenáší na všechna potřebná místa. V Navigu jsou data ukládaná a zpracovaná jednotným způsobem, každý se v nich hned zorientuje, jednotlivé části projektu jsou propojené tak, že se mezi nimi pohybujete velmi snadno, rychle a na pár kliknutí.

 • Při sledování stavu projektu jsme odkázaní jen na informace projektových manažerů.
 • Nemáme představu, jestli na projektu vycházíme s penězi s ohledem na množství práce, kterou ještě musíme udělat.
 • Nemáme přehled o tom, zda stiháme práci s ohledem na časový harmonogram.
 • Je velmi náročné porovnávat různé parametry v Excelu, abychom viděli, v jakém stavu je projekt.
 • Neděláme plány, všechno jen rámcově odhadujeme a potom doufáme, že projekt dopadne dobře.

Navigo automaticky vytváří výstupy, které vám na jediný pohled udělají přesnou představu o stavu konkrétního projektu. Na teploměrech uvidíte, v jakém stavu je rozpočet a také celkovou predikci, zda se projekt neřítí do ztráty. Časový harmonogram uhlídáte pomocí termínů a Ganttova diagramu a v grafu EVM uvidíte stav dokončenosti celého projektu. Nemusíte vyhodnocovat a porovnávat žádná čísla, Navigo to dělá za vás a automaticky vše zpracovává do přehledných grafických výstupů.

 • Když odejde kolega z práce, obtížně zjišťujeme, v jakém stavu byly jeho projekty.
 • Máme problém zorientovat se, co je potřeba udělat v případě, že někdo onemocní.
 • Nepředali jsme si práci a nemáme kde zjistit, v jakém stavu jsou projekty.
 • Nemůžu odjet na dovolenou, protože předání agendy kolegům je nesmírně složité.
 • Máme obavu, že některý z kolegů dá výpověď, protože nedokážeme jeho práci rychle převzít.
 • Neorientuji se ve způsobu vedení projektů svých kolegů, převzít některý z nich je peklo.

Navigo už ve své podstatě umožňuje okamžitou a plnou zastupitelnost. Na první pohled v něm vidíte celý stav projektu, čerpání rozpočtu, termíny, subdodávky, i to, kdo ze zaměstnanců na projektu pracuje. Vše se vám zobrazuje na teploměrech, grafu EVM nebo Ganttově diagramu. V seznamu termínů ihned vidíte, které termíny hoří, v úkolech máte přehled, co bylo třeba řešit. Poznámky k projektu najdete také v Deníku.

 • Celou dobu to vypadá, že náklady projektu odpovídají plánu, přesto projekt skončí ve ztrátě.
 • Spolehli jsme se na ujišťování projektových manažerů, že rozpočet projektu odpovídá plánu, nakonec se ukázalo, že to pouze odhadovali, a realita je jiná.
 • Máme problém včas identifikovat signály, které upozorňují na riziko ztráty.
 • Nevíme, které parametry na zakázce sledovat, abychom měli jistotu, že projekt nedopadne ztrátou.
 • Finanční problémy na zakázkách vidíme až zpětně, ve chvíli, kdy už je pozdě.
 • Pozapomenutá faktura od subdodavatele je nemilým překvapením pro celý finanční výsledek projektu.

Navigo detailně monitoruje stav celého projektu a poskytuje okamžité informace o jeho aktuální finanční situaci a výhledu do budoucnosti. Oboje uvidíte na první pohled v teploměrech. Ke včasnému odhalení rizika ztráty lze využít také graf EVM, který poskytuje okamžité srovnání mezi čerpáním rozpočtu v poměru k časovému harmonogramu a stavu dokončení projektu.

 • Stává se, že zapomeneme na důležitý termín a platíme pokutu.
 • Chybí nám průběžný přehled o časovém harmonogramu projektu.
 • Termíny projektů máme na různých místech.
 • Každý zaměstnanec si hlídá termíny po svém, pokud z projektu vypadne, nikdo jiný nemá o termínech přehled.
 • Pokud se nám zpozdí termín dílčí části projektu, je velký problém uhlídat časové návaznosti.

Navigo váš problém vyřeší tím, že v něm máte všechny termíny na jednom místě. Jakmile je termín ohrožený, vidíte barevnou signalizaci. Díky Ganttově diagramu máte perfektní přehled o časovém harmonogramu projektu, prostřednictvím EVM grafu můžete sledovat, jestli stíháte termíny ve vztahu k množství odvedené práce. Všechny důležité termíny, které do projektu zadáte, jsou mezi sebou provázané. Jakmile dojde ke změně nebo posunutí jednoho termínu, automaticky se upraví i ostatní.

 • Je pro nás náročné pořád znovu kontrolovat smlouvy, aby nám neunikaly všechny závazky.
 • Nemáme okamžitý přehled, jaké smluvní závazky na projektu máme.
 • Nikdo si přesně nepamatuje, co je ve smlouvách, což nám komplikuje zastupitelnost.
 • Přehled o datech ve smlouvách mají pouze jednotlivci a vzniká tak větší chybovost.
 • Stalo se nám, že jsme opomněli důležitý závazek ze smlouvy, museli jsme přeplánovávat projekt a uhradit pokutu.

Navigo umožňuje u každého projektu zadat tzv. milníky, tedy všechny důležité smluvní závazky. Kompletní přehled důležitých milníků se objevuje v termínech. V případě změny jednoho závazku lze velmi snadno pomocí chytrých funkcí změnu přenést do celého projektu.

 • Když dojde ke změně v plánu, musíme všechno ručně přeplánovat a stává se, že uděláme chybu.
 • Je časově i personálně náročné dohlídat a propočítat důsledky každé změny v projektu.
 • Naše projekty jsou závislé na dodavatelích nebo úřadech, proto často dochází ke změnám v plánu, hlídat návaznosti je pak velmi obtížné.
 • U projektu došlo ke změnám v termínech, uhlídat důsledky těchto změn vzhledem ke smluvním závazkům vůči klientovi, je skoro nemožné.
 • Při změnách v plánu nejsme operativní.

Navigo pracuje se souborem chytrých funkcí a vazeb, které zajišťují, že změna provedená v plánu projektu se promítne do všech jeho částí. Tyto vazby si velmi jednoduše vytváříte už při plánování projektu tím, že do plánu zadáte důležité termíny. Stanovujete si při tom, jaké termíny či závazky lze posunout, a naopak, které překročit nelze. V Navigu je budete mít vždy na očích a můžete včas změnu vykomunikovat s klientem.

 • Během dlouhé realizace projektu se u nás někteří lidé vyměnili, nikdo už nezná návaznosti projektu.
 • Naše projekty jsou tak rozsáhlé, že se v nich dílčí věci ztrácí, nebo se obtížně dohledávají.
 • U rozsáhlých projektů máme problém koordinovat týmy a hlídat souslednost činností.
 • U dlouhodobých projektů se mění hodnota peněz, je obtížné v souvislosti s tím projekty rychle a efektivně přeplánovávat.
 • Je téměř nemožné udržet aktualizované tak rozsáhlé projekty, jaké realizujeme.

Navigo umožňuje i rozsáhlý dlouhodobý projekt naplánovat přehledně a strukturovaně. Používá k tomu nástroj WBS, ve kterém si projekt rozdělíte do logických nebo časových celků. Volíte si složitost úrovně plánování, v průběhu realizace projektu můžete plány dětailněji rozpracovávat. Díky tomu máte pod kontrolou jednotlivé bloky, ale uhlídáte i jejich návaznosti. V případě změn termínů nebo rozpočtu se změny přenášejí automaticky do celého plánu projektu, máte jej tedy stále aktualizovaný, bez ohledu na dobu jeho trvání.

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé