Navigo pro vedení firmy a finančního ředitele

Navigo ze zadávaných dat generuje řadu automatických výstupů, které poskytují vedení společnosti a finančnímu řediteli komplexní přehled o stavu firmy, nabízí zpětnou analýzu dat i výhled do budoucnosti.

Všechny tyto informace se sbírají z dílčích informací, které průběžně do Naviga zadávají zaměstnanci, projektoví manažeři, případně účetní nebo personalisté. Navigo tedy nevyžaduje žádné nadstandardní přepisování informací a dat, naopak je tvořeno tak, aby z jedné informace vygenerovalo maximum výstupů bez opakovaného zadávání.

Pro vedení firmy je důležitý především globální přehled o portfoliu projektů, KPI firmy a cashflow. Z každého makropohledu na firmu a projekt je vždy možné dostat se k detailnějším úrovním a podrobněji například vysledovat, u kterých projektů vzniká problém.

Vedení firmy má díky Navigu přehled o důležitých termínech a smluvních datech, vidí rozpracovanost, faktury po splatnosti i množství obchodních příležitostí, z kterých si pak může odvodit výhled do budoucnosti.

Řada velkých firem realizuje své finanční plánování a řízení na základě střediskového hospodaření, díky kterému monitoruje výkon jednotlivých oddělení. Navigo systém střediskového hospodaření zefektivňuje pomocí tzv. organizačních jednotek, prostřednictvím kterých se dají vyfiltrovat příjmy i výdaje jednotlivých středisek. V některých případech dokonce dokáže střediskové hospodaření úplně nahradit.

Důležitou funkcí pro střední a vyšší management je možnost filtrování projektů podle různých parametrů. To usnadňuje strategická rozhodnutí a stanovení či korekci dlouhodobých cílů společnosti.

Díky Navigu může také vedení nastavit oprávnění zaměstnanců v přístupu k firemním informacím. V mnoha případech Navigo umožní předat informaci v takovém formátu, že zaměstnanec např. nevidí konkrétní finanční částky, ale dostává výstup v procentuálním vyjádření, které mu umožní zorientovat se v tom, v čem potřebuje.

V Navigu lze také sledovat kapacitní vytížení zaměstnanců a díky tomu identifikovat dlouhodobý nedostatek nebo nadbytek zaměstnanců a relevantně se rozhodnout o případných změnách.

Jaké činnosti dělá vedení společnosti a finanční ředitel v Navigu

  • sleduje KPI a cashflow firmy
  • kontroluje a vyhodnocuje portfolio projektů
  • sleduje predikce zakázek
  • kontroluje výdaje a zisky jednotlivých středisek
  • na základě výstupů z Naviga stanovuje cíle společnosti
  • řeší systémové problémy
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé