Pro obory

Stavebnictví a development

Navigo poskytuje přehled o odvedené práci v kterékoliv fázi realizace zakázky. Umožňuje agregovat subdodávky i sledovat stav dokončenosti. Můžete si vytvořit výhled plánovaných nákladů a příjmů, plánovat a realizovat projekt například po bytových jednotkách nebo stavebních objektech. Snadno uhlídáte termíny zahájení, jednotlivých etap nebo kolaudace.

Přehled o odvedené práci

Máte stále aktuální přehled o tom, která část zakázky je již dokončená, která je v realizaci, a která se teprve bude spouštět. Můžete efektivně plánovat souběh různých částí zakázky nebo jejich návaznosti a pružně reagovat na změny.

Možnost agregovat subdodávky

Můžete přesně podle vašich potřeb agregovat subdodávky tak, že máte přehled o jejich celku a nákladech na každou skupinu subdodávek.

Realizace zakázek po stavebních objektech

Své projekty můžete plánovat a řídit například po stavebních objektech nebo bytových jednotkách. Tím si vytváříte i podklad pro následné vyúčtování nákladů na jednotlivé objekty.

Rychlé přeplánovávání projektu v průběhu výstavby

V Navigu je přeplánovávání projektů maximálně jednoduché a automatizované. Obvykle zadáváte jen vstupní údaje změn a Navigo je samo přenáší na všechna potřebná místa v plánu.

Hlídání termínů

V Navigu jsou termíny v přehledném seznamu a můžete si nastavit jejich návaznosti. Díky tomu můžete včas reagovat na případné problémy, které by mohly termíny ohrozit.

Kontrola nad cashflow i při změnách plánu

Navigo umožňuje přizpůsobovat plán změnám v průběhu výstavby a umožňuje průběžně sledovat vliv těchto změn na budoucí cashflow. Díky tomu se lze snadno vyvarovat potíží s finančními toky.

Spokojení uživatelé Navigo3

Štěpán Folber
jednatel, FOLBER stavební s.r.o.

Navigo je super! Pomáhá nám hlídat veškeré náklady a termíny u zakázek, vše přehledným vizuálním způsobem. Již na první pohled je tedy vidět, kde může vzniknout problém, řešit se dá tedy už s předstihem. Díky tomu nám Navigo ušetřilo hodně peněz.

Vyzkoušejte Navigo3 zdarma!

Zkušební verze zdarma
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé