Navigo pro ekonomické oddělení

Existuje několik způsobů využívání Naviga v rámci ekonomických procesů firmy, vždy však usnadní práci ekonomů, zajistí větší kontrolu nad financemi a jejich toky.

V Navigu lze evidovat faktury přijaté i vydané, přiřazovat je k plánovaným příjmům a subdodávkám v projektech. Pokud si necháte zřídit placenou integraci lze faktury z účetního systému přenášet do Naviga, nebo lze postupovat opačně – faktury můžete vytvářet přímo v Navigu a exportovat je, nebo ručně přepisovat do účetního systému. Všechna tato rozhodnutí obvykle řeší vedení firmy ve spolupráci s ekonomickým oddělením, a to před spuštěním Naviga ve společnosti.

Můžete také sledovat termíny plateb a porovnávat finanční plán s realitou. Velmi snadno získáte přehled o realizovaných platbách a budete mít rychlý přehled i o nepřijatých platbách. Budete také moci upozornit projektové manažery, že na základě plánovaných příjmů už měli fakturovat, ale dosud tak neučinili.

Jaké činnosti dělá ekonomický pracovník v Navigu

  • čerpá podklady pro fakturaci
  • pomáhá při procesování fakturací
  • sleduje termíny pro fakturaci
  • porovnává finanční plán a realitu
  • přiřazuje přijaté faktury k projektům
  • importuje/exportuje faktury z/do účetnictví
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé