Navigo3

Služby+

Pokud si z nějakého důvodu vaše společnost nevystačí se službami, které poskytujeme zdarma v rámci naší podpory, nabízíme také placené konzultace a nadstandardní podporu.

Přímá pomoc našich odborníků ve firmě

Každá firma má své specifické požadavky a potřeby, které vycházejí z jejího zaměření, typu produktu nebo služby ale i zavedených postupů. Současně může také trpět nedostatkem pracovníků, kteří by měli kapacity věnovat se správnému a co nejefektivnějšímu zavedení a využívání Naviga ve firmě. V takovém případě vám náš konzultant pomůže optimalizovat procesy a nastavit ideální způsob využívání Naviga s ohledem na specifika vaší firmy.

Jak přímá pomoc ve firmě probíhá?

  • Identifikujeme problémy.
  • Navrhneme konkrétní postup, co je nutné změnit pro optimální fungování procesů.
  • Dohlédneme na realizaci postupu.

Časová dotace pro využití přímé podpory může být krátkodobá, například formou jednoho až dvou setkání, můžete ji ale také využít dlouhodobě.

Nadstandardní podpora

Proškolení nových zaměstnanců nebo zavedení nových funkcí obvykle provádí váš pracovník určený pro zavedení Naviga do firmy (tzv. key user). V případě nedostatku kapacit můžete využít naši nadstandardní podporu, která vaše nové zaměstnance proškolí nebo vás seznámí s novými funkcemi a jejich využitím. Můžete ji také využít v případě, že potřebujete zaměstnance proškolit opakovaně.

Jak školení a konzultace probíhají

Při konzultacích a školeních preferujeme online formu setkávání, máme ověřeno, že plnohodnotně nahradí osobní setkání, šetří vzájemný čas, peníze i přírodu. Pokud byste přesto trvali na osobních schůzkách, je to možné, nicméně je třeba počítat s tím, že budete hradit cestovní náklady, a to včetně času stráveného na cestě.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé