Navigo pro projektového manažera

Pro projektového manažera bude Navigo důležitým pomocníkem a základním nástrojem pro plánování a řízení projektů. Navigo mu poskytne ucelený přehled o projektu, jeho nákladech, příjmech, termínech a personálním zajištění.

Projektový manažer má možnost v Navigu jednoduše projekt naplánovat z hlediska, času, rozpočtu nebo struktury. Navigo mu poskytuje nástroje a funkce, díky kterým může plánovat a řídit malé a jednoduché projekty, stejně jako rozsáhlé projekty trvající několik let a složené z mnoha fází.

V Navigu projektový manažer přiřazuje zaměstnancům úkoly a vidí, jaké už odvedli množství práce. Má také pod kontrolou subdodávky, plánované příjmyfakturaci.

Po celou dobu řízení projektu mu Navigo dodává predikci, jaký bude jeho výsledek. Díky Navigu může identifikovat riziko ztráty už ve chvíli, kdy ji lze ještě odvrátit nebo alespoň minimalizovat.

Navigo zcela nahrazuje Excel a svou funkcionalitou ho zdaleka převyšuje, protože díky chytrým funkcím a nástrojům dostává projektový manažer řadu výstupů automaticky. Nemusí tedy sám provádět vyhodnocení, výpočty nebo opakovaně přepisovat informace. Nemusí také připravovat report pro své nadřízené, v Navigu si jednoduše jím řízené projekty vyfiltrují.

Jaké činnosti dělá projektový manažer v Navigu

  • plánuje malé i velké projekty
  • přiřazuje úkoly zaměstnancům
  • stanovuje rozpočet a kontroluje jeho dodržení
  • zadává a řídí subdodávky
  • hlídá termíny
  • sleduje automaticky dodávané výstupy
  • kontroluje fakturaci a příjmy
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé