Navigo3

Provoz a servis

Navigo3 je systém pro řízení projektů a projektových firem. Usilujeme o to, aby jeho provoz byl pro uživatele co nejpohodlnější a nejefektivnější. S ohledem na tuto vizi navrhujeme a plánujeme celý způsob jeho provozu. Zakládáme si na vstřícnosti k našim zákazníkům a ačkoliv řadu provozních věcí ošetřujeme i formálně, primárně stavíme na důvěře a kvalitní komunikaci.

Jak Navigo funguje?

Navigo3 poskytujeme formou SaaS služby. To znamená, že systém běží na internetu, konkrétně na serverech Naviga Solutions, a vy si ho pronajímáte. Neinstalujete tedy nic do svého počítače, nestahujete aplikace ani nekupujete licence k programům. Platíte pravidelný poplatek za využívání služby, který se stanovuje na základě počtu uživatelů. Přístup do Naviga máte přes webový prohlížeč na počítači, tabletu nebo mobilu a můžete se do něj přihlásit kdykoliv a odkudkoliv.

Také se nemusíte starat o to, zda je systém aktualizovaný, vše za vás zajišťujeme my. Vy dostáváte pouze informace, že proběhla aktualizace nebo přibyly nové funkce, souhrn všech novinek je také vždy dostupný na stránkách www.navigo3.com.

Díky tomuto způsobu fungování Naviga nepotřebujete technické znalosti, administrátora ani hardware. Máme propracované textové materiály i videa, které vám pomůžou systému porozumět.

Každý zákazník má k dispozici plnou funkcionalitu Naviga, řadu prvků si pak může individuálně přizpůsobit v nastavení tak, aby Navigo co nejlépe odpovídalo na jeho potřeby.

Kam ukládáme vaše data?

Navigo3 je cloudový systém. To znamená, že vaše data nemáte fyzicky uložená na discích ve své firmě, ale na serverech Navigo Solutions. Přístup našich zaměstnanců k vašim datům je přísně selektivní –⁠ dostane se k nim jen ten, kdo to nezbytně potřebuje k práci. Například administrátor nebo uživatelská podpora při řešení problému.

Jak je Navigo zabezpečené?

Zabezpečení vašich dat v Navigu považujeme za jednu z našich základních priorit. Veškerá data proto ukládáme ve velkých datových centrech (Amazon Web Services) se speciálním zabezpečením, několika přípojkami k internetu, odolností proti velkým útokům a s několika různými zdroji napájení.

Vaše informace zálohujeme denně minimálně na třech geograficky oddělených úložištích. Navíc si tyto zálohy můžete nechat posílat každý den na vlastní server.

Od svých zákazníků s ohledem na maximální zabezpečení očekáváme spolupráci při dodržování některých bezpečnostních pravidel. Jedná se především o používání silného hesla, antivirového programu, mají povinnost nás informovat při podezření na ztrátu přihlašovacích údajů apod.

Co spolu budeme podepisovat?

Standardně –⁠ jako valná většina IT společností –⁠ využíváme formu objednávky a naše vztahy upravují Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

K podpisu vám dáme také zpracované dokumenty jako je například Analýza migrace nebo Analýza pro integraci, ve kterých bývá podrobně definované zadání a parametry dohodnutých prací mimo rámec objednávky k provozu a využívání Naviga.

U drobných zakázek a zadání stavíme na důvěře a stačí nám ústní dohoda. Ani výpověď není nutné dávat písemnou formou, stačí nám ústní informace nebo oznámení emailem.

Naším cílem je spokojenost zákazníků a nehodláme je zatěžovat nadměrnou administrativou či složitými právními úkony.

Jak je to v Navigu s novými funkcemi?

Navigo je ucelený informační systém používaný velkým množstvím firem, kterým plně pokrývá potřebnou funkcionalitu.
Naší vizí je efektivita, přehlednost a jednoduchost. Tomu podřizujeme i případné změny a novinky, které uvidíte v aktualizacích. Tyto úpravy, případně nové funkce, vycházejí z naší komunikace se zákazníky a monitoringu jejich potřeb a preferencí. Tyto preference u nás shromažďujeme a průběžně vyhodnocujeme. Pokud zjistíme, že obdobný požadavek mělo více klientů, nebo sami vyhodnotíme, že by více našich klientů tuto funkci ocenilo, zapracujeme požadavek do našeho dlouhodobého plánu dalšího rozvoje Naviga.

Neprogramujeme však nové funkce na míru. Zkušenost nám ukazuje, že v rámci stávající funkcionality Naviga dokážeme obvykle problém klienta vyřešit bez individuálně programované funkce. Případně je alternativou placená integrace, kterou je v některých případech možné funkctionalitu doplnit přesně podle vašich požadavků.

Prosíme, důkladně se před podpisem objednávky nebo smlouvy seznamte s funkcionalitou a možnostmi Naviga. V případě, že vám některá z funkcí chybí a považujete ji pro sebe za nezbytnou, raději se zavedením systému do firmy vyčkejte.

Co když v Navigu narazím na chybu?

Všechny nové funkce či vylepšení před spuštěním pro zákazníky velmi pečlivě testujeme. Přesto se může stát, že narazíte na chybu či nedostatek. Informujte o tom naši podporu. Ta opravy chyb řeší podle přesně nastavených pravidel, nemusíte se proto bát, že zůstanete bez pomoci.

Co od vás potřebujeme pro hladký provoz Naviga?

U každého zákazníka požadujeme mít styčného důstojníka, tzv. key usera, který s námi bude komunikovat a zajišťovat hladké a rychlé předávání informací. V rámci firmy stanovuje pravidla používání Naviga, zaučí nové uživatele apod. Ideální na tuto pozici je projektový ředitel, provozní ředitel nebo projektový manažer.

V případě, že byste měli potíže s provozováním Naviga, pomůžeme vám vyhodnotit, zda je třeba pouze přistoupit ke změně key usera, nebo by bylo vhodné využít některých nadstandardních školení či konzultací.

Jaký bude postup pro uvedení Naviga do provozu?

Před započetím provozu zdarma základně proškolíme a motivujeme vaše uživatele. Stejně tak vám naši konzultanti pomůžou Navigo správně nastavit a najít ideální způsob použití pro vaši firmu. Základní konzultaci o možnostech jednorázového přesunu dat nebo propojení vašich firemních systémů s Navigem poskytujeme zdarma.

Jak funguje uživatelská podpora v Navigu?

V Navigu dbáme na vysoký standard uživatelské podpory. Případné problémy řešíme neprodleně. Nemusíte se proto obávat, že se nebudete mít kam obrátit, nebo že vám nikdo nezvedne telefon. Podpora vás bude také kontaktovat, když do Naviga přibude nová důležitá funkce.

Jak se za provoz Naviga platí?

Provoz Naviga se platí jako pronájem – tedy jednou měsíčně za počet uživatelů. Platí se za uživatele, jedná se o jednotnou cenu bez ohledu na pozici či množství času, které uživatel využíváním Naviga tráví.

Protože se jedná o SaaS službu, neplatíte žádné licence, aktualizace, údržbu ani zálohování dat.

Platí se za uživatele, pokud splní alespoň jednu podmínku:

  • Je aktivní více než 5 dní.
  • Má více než jednu vykázanou hodinu.
  • Má dva a více výkazů práce.

Zdarma je běžná uživatelská podpora, jen pokud byste potřebovali její pomoc nad obvyklý rámec (například jste vyžadovali jednotlivá proškolení více skupin uživatelů, nebo malá firma z opačného konce republiky by žádala školení na místě, chtěli jste vytvořit šablony projektů, vyžadovali asistenci při zakládání prvních projektů apod.), doporučíme vám doplňkové školení nebo klientský servis v rámci našich placených služeb.

V případě, že jsme nuceni zdražovat, děláme to pouze tak, aby to odpovídalo růstu inflace a tedy i našich nákladů. Nemusíte se tedy obávat nečekaného nebo dramatického nárůstu ceny za pronájem.

Zvlášť platíte pouze jednorázový přesun dat do Naviga (tzv. migrace dat), propojení vašich firemních systémů s Navigem (tzv. integrace), místo na disku pro přílohy nebo z některých našich balíčků nadstandardních služeb či školení.

Co není součástí ceny za provoz Naviga?

Do ceny za provoz Naviga nespadá zřízení a provoz Doplňkových řešení (jednorázový přesun dat, propojení firemních systémů s Navigem, zákaznická konfigurace). Zvlášť se také platí nadstandardní služby (nadstandardní podpora, školení a workshopy) a nad rámec ceny je i místo na úložišti pro přílohy, a to v případě, že potřebujete více než 1GB.

Co když se z Naviga rozhodnu odejít?

Protože si Navigo nekupujete, ale pronajímáte, v případě odchodu nebude pro vás finanční zátěž tak zásadní, jako kdybyste pořizovali vlastní software. V Navigu platí pouze výpovědní lhůta, a to tři měsíce.

Pokud se v budoucnu rozhodnete z Naviga odejít, dostanete od nás databázi se strojově čitelnými a čistými daty, které bude možné hladce přenést do jiného systému.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé