Navigo pro zaměstnance

Pro zaměstnance je Navigo nastaveno tak, aby se jim s ním pracovalo co nejjednodušeji a nebyli zatěžováni funkcemi, které nepotřebují. Současně díky využívání Naviga ze strany zaměstnanců dojde k usnadnění práce ekonomického i HR oddělení.

Podle pracovního zaměření konkrétního zaměstnance mu lze zpřístupnit různou funkcionalitu Naviga tak, aby se nemusel zatěžovat funkcemi, které nebude využívat.

V Navigu zaměstnanec vždy vidí, na jakém úkolu má pracovat a jaké jsou jeho termíny, nemusí si tedy úkoly a termíny hlídat v soukromém diáři.

Nejdůležitější funkcí, kterou zaměstnanci využijí, je velmi jednoduché a pohodlné vykazování práce, které se dá provést na několik kliknutí, a to i z mobilu. Díky Navigu také zaměstnanec průběžně a přehledně vidí, kolik hodin už na daném úkolu vyčerpal a kolik mu zbývá. To vede k většímu zapojení do řízení projektů. Může tak včas řešit například riziko nedodržení plánu s projektovým manažerem, soustředit se na podstatnou část práce a neřešit méně důležité detaily.

V Navigu lze také vést jednoduchou evidenci příchodů a odchodů, stejně jako mít přehled o nepřítomnostech na pracovišti. Prostřednictvím Naviga mohou zaměstnanci také požádat o schválení plánované nepřítomnosti. Proces schvalování je už nastavený od vedení firmy, zaměstnanec jej spustí na dva kliky. Oznámení o schválení vidí v notifikacích.
Pokud se firma rozhodne, může zaměstnanci zpřístupnit některé informace, které mu umožní lepší vhled do stavu projektů i bez zobrazení finančních ukazatelů. Například grafem EVM zobrazeným v procentech. Tím se může zvýšit angažovanost zaměstnanců.

Jaké činnosti provádí zaměstnanec v Navigu?

  • vykazuje do Naviga práci
  • žádá o schválení nepřítomností
  • eviduje příchody a odchody
  • sleduje zadané úkoly
  • sleduje termíny pro svou práci
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé