Pro obory

Projektanti a inženýři

V Navigu lze plánovat a řídit projekty podle stupňů projektové dokumentace a rozplánovat profese dle technických celků. Jeho nástroje značně usnadní a zefektivní inženýring, schvalovací procesy, pomohou při zpřesňování kalkulací, přeplánovávání projektů nebo hlídání milníků (vyjádření zúčastněných stran, etapy práce, předání dokumentace). Umožňuje evidovat objednávky, kontrolovat plnění plánu subdodávek i splatnost faktur.

Plánování podle stupňů dokumentace

V Navigu lze plánovat a řídit i velké, řadu let trvající projekty. Jeho nástroje umožňují plánovat podle struktury, například po jednotlivých stupních projektové dokumentace nebo stavebních objektech.

Plánování podle profesí

Navigo vychází vstříc specifikům oboru a umožňuje plánovat zaužívaným způsobem. Můžete zvlášť naplánovat například průzkumy, statiku, PBŘ, TZB apod.

Usnadnění inženýringu

Můžete naplánovat jednotlivé kroky a časové návaznosti pro získání všech potřebných podkladů, dokumentů a povolení pro realizaci stavby.

Hlídání smluvních termínů

Budete mít všechny důležité smluvní termíny a závazky přehledně na jednom místě. Nemusíte neustále kontrolovat data ve smlouvách a dokumentaci.

Kontrola nad subdodávkami

Máte přehled o všech subdodávkách projektu, vidíte jejich časový plán i čerpání rozpočtu. Snadno uřídíte i projekty, které závisí na menších, obtížně kontrolovatelných subdodavatelích.

Přehled o fakturaci

Vidíte, kdy a k čemu má být vystavená faktura, či zda již byla uhrazená. Máte také přehled o přijatých fakturách a jejich úhradách.

Spokojení uživatelé Navigo3

Ondřej Budík
projektový ředitel, HBH Projekt s.r.o.

Volili jsme mezi systémy Navigo3, Primavera a Deltek. Navigo3 nás přesvědčilo svou přehledností a přiměřenými náklady.

Navigo3 ve firmě HBH Projekt
Jiří Kraus
jednatel, DATA PROCON s.r.o.

Jsme mimořádně spokojeni s přehledným grafickým zobrazením rozpracovanosti projektů. Bez procházení detailů dokážeme už z výpisu všech otevřených projektů určit, jak si který ekonomicky stojí a jaký se dá očekávat výsledek.

Vyzkoušejte Navigo3 zdarma!

Zkušební verze zdarma
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé