Vazby mezi projekty

Vazby mezi projekty významně zpřehledňují provázanosti mezi jednotlivými zakázkami i klienty.

V Navigu lze nastavit dva typy vazeb. Pevná vazba vyjadřuje závislost dílčího projektu na projektu hlavním a tyto projekty se díky vazbě ve výsledku vždy sčítají. Nastavuje se v detailu projektu jako nadřízený projekt.

V případě měkké vazby k ekonomickému sčítání nedochází, pouze informativně vidíte strukturu provázání mezi jednotlivými projekty.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé