Opravdu Doplňkové řešení potřebujete?

Dříve, než vůbec začnete řešit, kdo pro vás Doplňkové řešení vytvoří, věnujte mimořádnou pozornost následujícímu odstavci.

Využívání Doplňkových řešení může na první pohled vypadat velmi smysluplně a lákavě. Zejména u propojení systémů má řada klientů tendenci podlehnout dojmu, že díky tomu si usnadní práci a ubude jim starostí. Upozorňujeme, že opak může být pravdou. Existuje mnoho typů Doplňkových řešení, které jsou zcela odlišné ve své náročnosti, a to je vždy nutné vzít v úvahu.

Využívat Doplňková řešení znamená uhradit jak jednorázovou vstupní investici, tak také platby za provoz, opakované aktualizace a úpravy, aby bylo propojení dlouhodobě funkční. Zvláště u komplikovaných integrací proto doporučujeme pečlivě zvážit přínosy s ohledem na cenu.

Ze zkušenosti doporučujeme nejdříve začít využívat vlastní Navigo, které má bohatou funkcionalitu, a teprve po čase začít uvažovat o Doplňkovém řešení. V opačném případě se může stát, že si objednáte řešení, které vás bude stát spoustu peněz, a efekt pro vaši práci bude minimální nebo vám ji dokonce bude komplikovat.

Zvláště při propojování systémů budete vystaveni vysokým technickým a organizačním nárokům u jakéhokoliv software na řízení projektů, nejedná se o specifický problém Naviga. Vzniká v souvislosti s neustále se proměňujícími a aktualizujícími se systémy, v důsledku toho musíte také propojení firemných systémů se softwarem na řízení projektů neustále na své náklady upravovat a udržovat. Žádný z poskytovatelů software zatím neobjevil řešení, jak se tomuto problému vyhnout.

Zřízení a udržování Doplňkových řešení může v některých případech vyžadovat, abyste trvale koordinovali spolupráci mezi IT pracovníky, kteří provozují nebo se starají o vaše další firemní systémy.

Těžiště této práce bude vždy na vás, tým Naviga nemůže být koordinátorem těchto spoluprací, je to součást managementu ve vaší firmě. Naše zkušenost ukazuje, že pro firmy bývá tato činnost velmi náročná, komplikovaná a zatěžující, vyžaduje schopnost orientovat se v odborných IT pojmech a v nich komunikovat mezi jednotlivými poskytovateli a správci firemních software.

Je třeba také připomenout, že i vlastní Doplňkové řešení, opět zejména propojení systémů, vám může práci spíše komplikovat a zesložiťovat. Můžeme v tomto ohledu uvést řadu příkladů z praxe, rádi je s vámi detailně probereme.

Pokud jste i přes tuto informaci přesvědčeni, že Doplňkové řešení chcete, je možné si je nechat zřídit níže uvedenými způsoby. Podotýkáme, že ať bude Doplňkové řešení realizovat kdokoliv, vždy budete vystaveni výše popsanému.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé