Jednorázový přesun dat – migrace

Zachovejte si kompletní informace z předchozího systému pomocí jejich jednorázového přesunu. Migrace dat je jednorázové přenesení informací z jednoho systému do druhého. Tedy například z vašeho dosavadního systému do Naviga. Pod pojmem data si představte jakékoliv informace nebo soubory. Například projekty, kontakty, faktury, výkazy práce atd.

Jednorázový přesun dat není součástí Naviga, vyžaduje samostatné IT práce. Můžete si jej nechat realizovat různými způsoby a spojit s dalšími řešeními. Více informací zde.

Pomocí migrace dat si můžete přenést do Naviga informace a soubory, které máte ve firemních počítačích a úložištích, a to jak ty, které uchováváte z historických důvodů, tak i rozpracované projekty, jejichž ruční přepsání by bylo velmi složité a pracné.

V čem spočívá migrace dat?

Celý proces spočívá v tom, že programátor vytvoří speciální, pro vás na míru určený program, jehož prostřednictvím se pak dají v rámci krátkého času přenést desítky až miliony informací.

Složitost a náročnost celého postupu je určena množstvím typů informací, které přenášíte. Například kontakty přeneseme jednoduše, u rozsáhlých projektů je proces složitější.

Příklad migrace dat v praxi

  • Projekty jsme doposud vedli ve vlastním Excelu. Chceme převést maximum informací do Naviga.
  • Máme kontakty v CRM systému pro obchodníky. Chceme je jednorázově překopírovat do Naviga.
  • Máme na disku uloženy faktury ve formátu PDF. Chceme je všechny nahrát do Naviga a připojit k fakturám v něm.
  • Máme několik let historie řízení projektů v konkurenčním software. Potřebujeme zachovat komplexní historii.

Kdy využít migraci dat?

Provést automatické přenesení dat do Naviga doporučujeme v případě, že jich máte velké množství. U malého množství, například u deseti menších projektů, je lepší přepsat je ručně. Programátor totiž pro vás musí vytvořit specializovaný program, který je třeba uhradit, a to by se u malého množství informací nevyplatilo.

Jak dlouho bude přesun dat trvat?

Celá realizace přesunu dat se odvíjí od rozsahu práce. U malých a jednoduchých procesů může celá operace trvat cca dva týdny, u větších dva měsíce, u velmi rozsáhlých do šesti měsíců.

Jak data před přenosem připravit?

Nejdříve si promyslete, které informace či soubory chcete skutečně v Navigu uchovávat a zda to pro vás má smysl. Můžete si například vyhodnotit, že některá historická data už nepotřebujete nebo uchováváte nadbytečné informace. V takovém případě doporučujeme data pročistit. Pokud nemáte jasno, která všechna data přesunout, rádi to s vámi probereme.

Proces přesunu dat

Podrobný postup, jak proběhne přesun dat, najdete v dokumentu Doplňková řešení – jak postupujeme. Zde zmíníme pouze specifické informace, které se týkají jednorázového přesunu dat, nad rámec obvyklého procesu.

1. krok – Základní konzultace

Nejdříve s vámi náš konzultant probere záměr v obecné rovině. Zhodnotíme vaše představy, technické možnosti, rámcové cenové nároky i časovou dotaci. Pomůžeme vám vyhodnotit, zda je pro vás řešení vhodné a vyplatí se vám. Tato základní konzultace je zdarma.

2. krok – Analýza dat určených k migraci

V rámci analýzy nejprve provádíme základní kontrolu kvality dat (například duplicitní soubory, nesourodý formát informací apod.) V případě chybného zadání dat nebo při jejich absenci, je bude třeba doplnit nebo opravit. Například se může stát, že na subdodávce vám chybí informace o plánované částce, protože předchozí systém to nevyžadoval.

3. krok – Realizace programovacích prácí a přesun dat

U migrace dat bude třeba provést několik kol testování, ve kterých budete kontrolovat mezivýsledek. Vy znáte svá data nejlépe.

Testování probíhá v testovacím prostředí, neprovádí se tedy v Navigu, které máte ve firmě spuštěné. Součástí testovacích kol bývá promazávání databáze, proto nezadávejte do testovací databáze žádná důležitá data, mohli byste o ně přijít.

Důležitá data nezadávejte bez dohody s námi ani do Naviga ve vaší firmě, a to do doby než bude migrace kompletní. Pokud chcete i před migrací Navigo používat, je to možné, bude ale nutné se předem domluvit na pravidlech používání. Bez toho by se mohlo stát, že přesouvaná data nepůjdou v Navigu správně spojit.

V případě, že jsou přesunutá data nekompletní, nebo došlo při přesunu k chybě a vy to odhalíte až ve chvíli, kdy už se Navigo používá a vaši uživatelé vkládají nová data, může být náprava obtížná, v některých případech dokonce nemožná. Proto věnujte kontrole maximální úsilí.

V případě zájmu vám předáme zdrojové kódy migrace, ačkoliv s ohledem na jejich jednorázové použití nemá jejich uchovávání prakticky žádný smysl.

Pokud se v budoucnu rozhodnete z Naviga odejít, budete to mít s migrací do dalšího systému jednodušší. Dostanete od nás databázi se strojově čitelnými a čistými daty, které půjdou bez problémů načíst do jiného systému. Navigu totiž na kvalitě dat záleží.

Kolik migrace dat stojí?

V závislosti na rozsahu práce programátora a analytika se cena migrace pohybuje od 25 000 Kč do 100 000 Kč, ve složitých případech více. Cenu může zvyšovat špatná kvalita dat nebo data ve strojově obtížně čitelném formátu.

Podrobné informace o postupu a podmínkách pro jednorázový přesun dat najdete zde.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé