Jednorázový přesun dat – migrace

Migrace dat je jednorázové přenesení informací z jednoho systému do druhého. Tedy například z Vašeho dosavadního systému do Naviga. Pod pojmem data si představte jakékoliv informace nebo soubory. Například projekty, kontakty, faktury, výkazy práce atd.

Pomocí migrace dat si můžete přenést do Naviga informace a soubory, které máte ve firemních počítačích a úložištích, a to jak ty, které uchováváte z historických důvodů, tak i rozpracované projekty, jejichž ruční přepsání by bylo velmi složité a pracné.

V čem spočívá migrace dat?

Celý proces spočívá v tom, že programátor vytvoří speciální, Vám na míru určený program, jehož prostřednictvím se pak dají v rámci krátkého času přenést desítky až miliony informací.

Složitost a náročnost celého postupu je určena množstvím typů informací, které přenášíte. Například kontakty přeneseme jednoduše, u rozsáhlých projektů je proces složitější.

Příklad migrace dat v praxi:

● Projekty jsme doposud vedli ve vlastním Excelu. Chceme převést maximum informací do Naviga.
● Máme kontakty v CRM systému pro obchodníky. Chceme je jednorázově překopírovat do Naviga.
● Máme na disku uloženy faktury ve formátu PDF. Chceme je všechny nahrát do Naviga a připojit k fakturám v něm.
● Máme několik let historie řízení projektů v konkurenčním softwaru. Potřebujeme zachovat kompletní historii.

Kdy využít migraci dat?

Provést automatické přenesení dat do Naviga doporučujeme v případě, že jich máte velké množství. U malého množství, například u deseti menších projektů, je lepší přepsat je ručně. Programátor pro Vás totiž musí vytvořit specializovaný program, který je třeba uhradit, a to by se u malého množství informací nevyplatilo.

V případě, že k přenosu základních dat využijete naše šablony, do nichž si sami vložíte data, obejdeme se bez programovacích prací a cenové náklady budou nízké.

Jak dlouho bude přesun dat trvat?

Celá realizace přesunu dat se odvíjí od rozsahu práce. U malých a jednoduchých procesů může celá operace trvat cca dva týdny, u větších dva měsíce, u velmi rozsáhlých do šesti měsíců.

Jak data před přenosem připravit?

Nejdříve si promyslete, které informace či soubory chcete skutečně v Navigu uchovávat a zda to pro Vás má smysl. Můžete si například vyhodnotit, že některá historická data už nepotřebujete nebo uchováváte nadbytečné informace. V takovém případě doporučujeme data pročistit. Pokud nemáte jasno, která data přesunout, rádi to s Vámi probereme.

Proces přesunu dat

Podrobný popis, jak obecně postupujeme, najdete v Podmínkách 2. Zde zmíníme pouze specifické informace, které se týkají jednorázového přesunu dat nad rámec obvyklého procesu.

1. krok – Základní konzultace

Nejdříve s Vámi náš konzultant probere záměr v obecné rovině. Zhodnotíme Vaše představy, technické možnosti, rámcové cenové nároky i časovou dotaci. Pomůžeme Vám vyhodnotit, zda je pro Vás řešení vhodné a vyplatí se Vám.

2. Analýza dat určených k migraci

V rámci analýzy nejprve provádíme základní kontrolu kvality dat (například duplicitní soubory, nesourodý formát informací apod.). V případě chybného zadání dat nebo při jejich absenci je bude třeba doplnit nebo opravit. Například se může stát, že na subdodávce Vám chybí informace o plánované částce, protože předchozí systém to nevyžadoval.

3. Realizace programovacích prací

U migrace dat bude třeba provést několik kol testování, ve kterých budete kontrolovat mezivýsledek. Vy znáte svá data nejlépe a díky tomu můžete počet testovacích kol omezit na co nejmenší množství.

Testování probíhá v testovacím prostředí, neprovádí se tedy v Navigu, které máte ve firmě spuštěné. Součástí testovacích kol bývá promazávání databáze, proto nezadávejte do testovací databáze žádná důležitá data, mohli byste o ně přijít.

Důležitá data nezadávejte bez dohody s námi ani do Naviga ve Vaší firmě, a to do doby, než bude migrace kompletní. Pokud chcete i před migrací Navigo používat, je to možné, bude ale nutné se předem domluvit na pravidlech používání. Bez toho by se mohlo stát, že přesouvaná data nepůjdou v Navigu správně spojit.

V případě, že jsou přesunutá data nekompletní nebo došlo při přesunu k chybě, a Vy to odhalíte až ve chvíli, kdy už se Navigo používá a Vaši uživatelé vkládají nová data, může být náprava obtížná, v některých případech dokonce nemožná. Proto věnujte kontrole maximální úsilí.

V případě zájmu Vám předáme zdrojové kódy migrace, ačkoliv s ohledem na jejich jednorázové použití nemá jejich uchovávání prakticky žádný smysl.

Pokud se v budoucnu rozhodnete z Naviga odejít, budete to mít s migrací do dalšího systému jednodušší. Dostanete od nás databázi se strojově čitelnými a čistými daty, která půjdou načíst do jiného systému.

Kolik migrace dat stojí?

Práci měříme v tzv. člověkodnech (MD). Jeden MD představuje práci jednoho člověka za osm hodin. Hodinová sazba se řídí aktuálním ceníkem na webových stránkách www.navigo3.com. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty.

V závislosti na rozsahu práce programátora a analytika se cena migrace pohybuje od 2 MD do 8 MD, ve složitých případech více. Cenu může zvyšovat špatná kvalita dat nebo data ve strojově obtížně čitelném formátu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé