Typy prací

Petra Dvořáková

V Navigu máte možnost vytvořit si seznam prací, které ve vaší firmě interně realizujete. Tento seznam vám usnadní plánování projektů a vykazování práce, ale především vám poskytne přehled o výdajích na konkrétní práci při realizaci projektu. U každého typu práce, který do seznamu zadáte, si můžete stanovit pevnou nákladovou a prodejní cenu nebo cenu za konkrétní jednotku. Nejčastěji za … Continued

Číst více ›

Díky položce Vlastní pole máte v Navigu možnost zaznamenávat informace, které jsou pro vás důležité, ale Navigo pro ně nemá předem definovaný prostor, protože jiné společnosti by jej nevyužily. 

Vlastní data můžete zaznamenávat u plánu projektu, úkolů, klientů nebo u přiřazování práce. Vlastní pole vám nastavíme na míru přesně podle vašich požadavků. 

Navigo umožňuje přikládat k projektu dokumenty, například smlouvu s klientem, kalkulaci, fakturu apod. Díky tomu ušetříte čas při dohledávání dokumentů v jejich původním úložišti a máte přehled o aktuálních materiálech souvisejících s projektem.

Příloha může být ve formě souboru nebo odkazu a můžete ji připojit k celému plánu projektu nebo pouze k části, se kterou souvisí. Například k úkolu, alokaci nebo subdodávce.

Navigo má efektivně vyřešený systém oprávnění přístupu k dokumentům. Přílohy v Navigu jsou šifrované a zálohované, Navigo ručí za jejich zabezpečení. Prostřednictvím Naviga lze jednoduše realizovat proces schvalování dokumentů.

V Navigu můžete využít možnost do každého z projektů nechat automaticky rozpočítat režijní náklady. Díky tomu budete mít přesnější představu o ekonomické situaci jednotlivých projektů i firmy. Také vám to umožní nastavit realistickou cenu za hodinu práce pro klienta.

Režijní sazbu si v Navigu nastavíte pro celou firmu na základě výpočtu nebo odhadu. Ke každé hodině práce na projektu se vám pak automaticky tato režijní sazba připočítává.

Protože režijní náklady se každý měsíc mohou měnit, umožňuje Navigo pracovat s korekcí, a zpřesňovat tak obraz o realitě vašich zakázek.

Deník vám poslouží k uchování informací, které se týkají vašich projektů, klientů nebo konkrétních osob. Můžete v něm vést zápisy ze schůzí, zaznamenávat, co se kdy domluvilo, v jaké fázi jsou jednání, jak dopadly schůzky či nejrůznější interní a externí komunikace.

Na základě záznamů v Deníku můžete v Navigu snadno vytvářet a zadávat úkoly. Také vám zajistí rychlou zastupitelnost mezi zaměstnanci. V Deníku si můžete nastavit různou úroveň soukromí. Díky tomu, že poslední zápisy v Deníku uvidíte na Nástěnce nebo u přehledu projektů, vždy víte, jaký je aktuální stav.

Speciálním typem deníku je Pošta, kde můžete evidovat veškerou korespondenci doručenou do datové schránky nebo v tištěné formě.

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům