Pokladna

Petra Dvořáková

Pokladna v Navigu umožňuje vést elektronicky evidenci o hotovostní pokladně ve firmě. Na rozdíl od evidence vedené na papíře umožňuje pokladna v Navigu sledovat hotovostní položky nejen osobám s právy do účtů firmy, ale i selektivně projektovým manažerům, jejichž projektů se pohyb hotovosti v pokladně týká. Položky vedené v pokladně lze přiřazovat k projektům a subdodávkám nebo rozpočítávat jako režijní náklad či příjem.

Číst více ›

Notifikace je chytrá funkce, která vás automaticky upozorňuje na důležité kroky týkající se projektů, úkolů, rozdělování práce apod. Ušetří vám čas a energii, které byste museli investovat do hlídání a kontrolování, zda bylo to či ono splněno.

Notifikace nemusíte nijak nastavovat, systém sám rozpoznává důležité kroky a oznámení odešle. Například pokud někdo splní vámi zadaný úkol, automaticky dostanete potvrzení.

Můžete si také nastavit, zda chcete dostávat notifikace i v případě, že v Navigu právě nepracujete. Díky tomu máte jistotu, že uhlídáte například splnění důležitého úkolu nebo že vám dorazila očekávaná úhrada faktury.

V Navigu si můžete přesně stanovit, kolik peněz u projektu vydáte na interní práce s ohledem na jejich typ. Jednoduše si rozplánujete, kolik hodin nebo peněz může která profese prací na projektu spotřebovat. Díky vykazování potom vidíte, zda realita vašemu plánu odpovídá. Včas odhalíte například podhodnocení náročnosti práce nebo jiný problém.

Protože ne všichni zaměstnanci jedné profese mají ve firmách stejnou odměnu za práci, Navigo umožňuje plánovat pomocí průměrné hodinové sazby konkrétní profese nebo rovnou přiřadit konkrétní částku, za kterou se má daná práce na projektu splnit.

Plánování pomocí typu prací poskytuje podrobnější přehled o nákladech na konkrétní profesi, ale současně se nemusíte zatěžovat podrobným přiřazováním práce jednotlivým lidem.

V Navigu máte možnost vytvořit si seznam prací, které ve vaší firmě interně realizujete. Tento seznam vám usnadní plánování projektů a vykazování práce, ale především vám poskytne přehled o výdajích na konkrétní práci při realizaci projektu.

U každého typu práce, který do seznamu zadáte, si můžete stanovit pevnou nákladovou a prodejní cenu nebo cenu za konkrétní jednotku. Nejčastěji za hodinu práce, může to být ale také cena za kilometr, kus apod.

Při plánování projektu jednoduše vyberete ze seznamu typ práce, čímž pro něj vyčleníte část z rozpočtu. Při vykazování práce pak vaši zaměstnanci označí svůj typ právě na základě tohoto seznamu. Díky tomu máte přehled, kolik která profese při práci na konkrétním projektu stála.

Díky položce Vlastní pole máte v Navigu možnost zaznamenávat informace, které jsou pro vás důležité, ale Navigo pro ně nemá předem definovaný prostor, protože jiné společnosti by jej nevyužily. 

Vlastní data můžete zaznamenávat u plánu projektu, úkolů, klientů nebo u přiřazování práce. Vlastní pole vám nastavíme na míru přesně podle vašich požadavků. 

Díky kategoriím si můžete ve svých projektech nastavovat vyhledávání podle vlastních kritérií. Navigo má samo o sobě nastavenou řadu filtrů, nicméně ty nemohou postihnout specifické požadavky každé firmy. Právě to řeší Kategorie.

Kategorie si můžete představit jako lístečky, kterými si označujete různé položky, a potom je podle těchto lístečků filtrujete. Najdete je v projektu, Deníku, u přiřazování práce, u Úkolů, v Poště, u klientů, osob nebo adres.

Kategorie můžete nastavit jako soukromé, nebo přístupné pro všechny. Kategoriím můžete pro snazší orientaci přiřazovat obrázky nebo barvy.

Navigo umožňuje přikládat k projektu dokumenty, například smlouvu s klientem, kalkulaci, fakturu apod. Díky tomu ušetříte čas při dohledávání dokumentů v jejich původním úložišti a máte přehled o aktuálních materiálech souvisejících s projektem.

Příloha může být ve formě souboru nebo odkazu a můžete ji připojit k celému plánu projektu nebo pouze k části, se kterou souvisí. Například k úkolu, alokaci nebo subdodávce.

Navigo má efektivně vyřešený systém oprávnění přístupu k dokumentům. Přílohy v Navigu jsou šifrované a zálohované, Navigo ručí za jejich zabezpečení. Prostřednictvím Naviga lze jednoduše realizovat proces schvalování dokumentů.

V Navigu můžete využít možnost do každého z projektů nechat automaticky rozpočítat režijní náklady. Díky tomu budete mít přesnější představu o ekonomické situaci jednotlivých projektů i firmy. Také vám to umožní nastavit realistickou cenu za hodinu práce pro klienta.

Režijní sazbu si v Navigu nastavíte pro celou firmu na základě výpočtu nebo odhadu. Ke každé hodině práce na projektu se vám pak automaticky tato režijní sazba připočítává.

Protože režijní náklady se každý měsíc mohou měnit, umožňuje Navigo pracovat s korekcí, a zpřesňovat tak obraz o realitě vašich zakázek.

Ganttův diagram v Navigu zobrazuje stav vašeho projektu z hlediska časového harmonogramu, ale funguje také jako nástroj, ve kterém můžete celý projekt naplánovat právě na základě časových parametrů. V prvním případě se Gantt tvoří automaticky na základě nastavených časových vazeb při tvorbě plánu pomocí WBS nebo jednoduchého rozpočtu, v druhém případě plánujete projekt přímo v Ganttu.

I pokud si projekt rozplánujete prostřednictvím Ganttu, budete mít stále možnost zobrazit si ho z hlediska peněz nebo struktury, sledovat stav subdodávek a využívat všechny ostatní funkce Naviga.

Jakákoliv změna v časových parametrech projektu, například změna termínu u subdodávek, se automaticky projeví v Ganttu.

Díky vyplnění plánu subdodávek budete mít přehled o všech externích pracích na projektu. Uhlídáte jejich termíny, uvidíte, kolik peněz máte na subdodávku vyhrazeno a kolik jste už vydali. Zefektivní se i proces přijímání faktur a jejich párování s projekty. 

Stav všech externích prací na projektu se vám bude zobrazovat u plánu projektu, můžete také sledovat stav každé jednotlivé subdodávky. Včas zjistíte, že hrozí překročení jejího rozpočtu nebo nedodržení termínu.

Informace ze subdodávek se spolupodílí na automaticky tvořeném cash flow firmy a také na seznamu důležitých termínů.

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům