Cash flow 2.0 + Finanční plán a realita

Jaroslav Kuboš Nové verze

Ani v létě nezahálíme a přinášíme vám nové funkce i vylepšení stávajících

Cash flow 2.0

Záložka Cash flow je už v Navigu několik let. Musíme ovšem sebekriticky přiznat, že šlo minimálně o matoucí název. Ve skutečnosti šlo o plán fakturace. Proto jsme v nové verzi záložku přepracovali tak, aby zobrazovala skutečné cash flow. Jsou zahrnuty pouze zbytky plánů i úhrad, počítá se s DPH a je možné zařadit i plán a realitu režijních výdajů.

Finanční plán a realita

Jakkoliv byla záložka Cash flow nesprávně pojmenovaná, umožňovala na jednom místě zobrazit všechny plány fakturace – subdodávky i plánované příjmy. Proto jsme se rozhodli funkcionalitu zachovat a rozšířit. Na nové záložce si tak můžete zobrazit všechny informace spojené s fakturací. Zobrazuje se plán i realita. Výnosy i náklady. Projektové i režijní položky. Je možné filtrovat podle mnoha kategorií.

Ostatní příjmy a výdaje

Ne všechny náklady a výnosy firmy jsou vždy evidovány v Navigu. Většinou jde o režijní náklady typu platy, nájmy, energie. Pokud se však má v Navigu počítat přesné Cash flow, Navigo se bez těchto údajů neobejde. Proto jsme přidali novou tabulku pro Ostatní příjmy a výdaje. Je dostupná z menu Ekonomika->Ostatní příjmy a výdaje. Aby ji uživatel viděl, musí být superuživatelem, nebo mít nastaveno některé z práv „Ostatní příjmy a výdaje – může měnit“ či „Ostatní příjmy a výdaje – vidí“.

Je na vás, jestli do Naviga vložíte souhrnnou informaci, nebo rozpad na jednotlivé položky (můžete je označit organizační jednotkou či kategorií). Můžete vkládat jen plány, nebo i zpětně realitu a kontrolovat rozdíl v záložce Finanční plán a realita.

Změny v plánovaných příjmech, subdodávkách

Abychom mohli spočítat Cash flow, museli jsme do Plánovaných příjmů a Subdodávek přidat informaci o DPH. Při vytváření nových položek se předvyplní sazba 21 %, starší záznamy ji dostaly automaticky, ale pokud to bude potřeba, můžete ji upravit.

Kategorie na subdodávkách

Na subdodávkách je nyní možné nastavovat kategorie. Kategorie si můžete založit na záložce Kategorie (ozubené kolo vpravo nahoře -> Kategorie).

Přidali jsme možnost editovat kategorie přímo z WBS a to i na projektech, alokacích a elementech WBS.

Faktury

Vylepšili jsme formulář úhrady vystavených i přijatých faktur tak, aby chytře doplňoval domyslitelné informace. Například zakliknutím Zaplaceno, se automaticky nastaví datum úhrady a plná částka.

U vystavených faktur přibyla možnost evidovat datum úhrady.

Na seznamech faktur se součtový řádek nově zobrazuje nad i pod tabulkou, pokud má alespoň 10 záznamů.

KPI podle podílu organizačních jednotek

Už nějakou dobu se na přehledu Projektu, v pravém dolním rohu, zobrazuje podíl práce jednotlivých organizačních jednotek:

Od této verze je možné zobrazit v Ukazatelích výkonnosti pouze podíl náležející celému oddělení (fialový rámeček) pro metriky celé firmy (např. hrubý zisk, obrat, náklady):

Funguje to tak, že se pro jednotlivé projekty zapojené v metrice vypočítá poměr vybraného oddělení a započítá se jen ten. Například, pokud má na projektu X oddělení Y 50% podíl práce, dostává do metriky 50% jeho zisku/ztráty.

Více informací naleznete v novém videu, případně v Navigátoru přímo v aplikaci:

Vykazování

Pokud mají vaši zaměstnanci při vykazování na výběr z příliš mnoha alokací, můžete zapnout systémové nastavení „Povolit vykazování na alokaci pouze v rozsahu jejich datumů“. Uživatel tak bude moct vykazovat pouze v rozsahu jejich dat Zahájení a Ukončení. Zároveň se v roletce ve vykazování zobrazí jen alokace, které dávají smysl pro daný den. Tím se vykazování výrazně usnadní.

Do systémového nastavení jsme také přidali možnost nastavit implicitní hodnotu nastavení „Povolit vykazování na alokaci pouze do hodnoty jejího plánu“ pro nové projekty.

Drobné změny

  • V záložce Milníky je možné zobrazit také milníky, plánované příjmy a subdodávky podprojektů. Přibyla možnost z rodičovského projektu zakládat položky v podprojektech.
  • Do seznamu přijatých faktur jsme doplnili evidenční číslo faktury
  • Pokud jsou v tabulce alokací na Rozpočtu projektu schované zrušené alokace, na kterých jsou ovšem výkazy, zobrazí se varování.
  • Přidali jsme možnost časově vázat plánované příjmy na subdodávky a opačně. A také milníky na elementy WBS.
  • V kapacitním plánu se najetím nad konkrétní buňku zobrazí informace o nepřítomnostech a jejím typu.
  • Zrychlili jsme záložku Deník->Pošta
  • V seznamu projektů na kontaktu se začaly zobrazovat i dokončené projekty

Užijte si zbytek léta a případné dotazy směřujte na podpora@navigo3.com.

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě GEOCONSULT

Jaroslav Kuboš Případové studie

Klient požadoval naimportovat veškerou historii zkázek ze stávajícího systému. Vzhledem k chybějícím vazbám v datech předcházela ostrému provozu Navigo3 náročná příprava dat a programování importního můstku.

Přečtěte si více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé