Navigo3 ve firmě HBH Projekt

Petr Humlíček Případové studie

Ihned po spuštění základního systému v roce 2012 proběhlo první zaškolení zaměstnanců. Již během testovacího provozu jsme naimportovali nejdůležitější data z dříve užívaného systému.

Navigo3 project-based ERP – Konzultační inženýři – Projekční firmy – Projekce dopravních staveb

Řešené problémy


  1. nedostatečné funkce stávajícího řešení, které se nerozvíjelo
  2. chybějící kapacitní plánování, delegování úkolů
  3. ekonomika zakázek, nedostatečně včasná varování
  4. chybějící integrace
  5. roztříštěnost manažerských výstupů

Co přineslo nasazení Navigo3


  1. strukturální i finanční plánování v jednom softwaru
  2. kapacitní plánování s průběžným zobrazením vytížení zaměstnanců
  3. manažerské výstupy na jednom místě
  4. predikce výsledku zakázek
  5. nasazení moderního systému s přístupem ze všech typů zařízení

Průběh nasazení Navigo3 v HBH Projekt

Ihned po spuštění základního systému v roce 2012 proběhlo první zaškolení zaměstnanců. Již během testovacího provozu jsme naimportovali nejdůležitější data z dříve užívaného systému.

Následně jsme napojili výkaz práce na docházkový systém, abychom ulehčili zaměstnancům i vedení kontrolu zápisů. Dle požadavků klienta jsme doprogramovali modul pro správu pošty, který nyní může zastupovat nákladné řešení DMS. V Navigu je vedeno přes 2000 projektů a aktuálně pracujeme na propojení Navigo3 a účetního systému.

O firmě HBH Projekt

HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby. Za dobu své existence vyprojektovala stovky kilometrů dálnic ve všech stupních projektové dokumentace, poskytuje kompletní spektrum inženýrských služeb, technické pomoci a technického dozoru investora.

Datum vzniku společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 200
Počet poboček: 6 ve dvou zemích
Roční obrat: cca 250 mil CZK


„Služba Navigo3 nahradila naše původní řešení zakázkového systému. Společnosti přinesla kompletně cloudové a tedy v zásadě „bezstarostné“ řešení pro plánování projektů. Oceňujeme nepřetržitý vývoj a zdokonalování systému a zcela transparentní řešení multiměnovosti, které umožnilo nasadit systém ihned i pro naše slovenské kanceláře.“

Ondřej Budík, projektový ředitel HBH Projekt

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě GEOCONSULT

Jaroslav Kuboš Případové studie

Klient požadoval naimportovat veškerou historii zkázek ze stávajícího systému. Vzhledem k chybějícím vazbám v datech předcházela ostrému provozu Navigo3 náročná příprava dat a programování importního můstku.

Číst více ›
Nové verze

Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Číst více ›
Nové verze

Snímky

Jaroslav Kuboš Nové verze

Jak se vyvíjel plán projektu v čase? Změnil si projekťák zadání, které jste mu dali? Někdo omylem změnil projekt a vy nevíte, jak byl nastaven původně? To vše a více odhalí snímky!

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé