Vylepšení pro projekťáky i administrativu

Jaroslav Kuboš Nové verze

Nová verze je nabita užitečnými funkcemi. Zakládejte/kopírujte nové alokace rychleji a udržte vykazování, dovolené a evidenci příchodů pod kontrolou.

Hromadné kopírování/zakládání alokací + filtrování alokací

Plánujete alokace na každý měsíc zvlášť? Chcete najednou založit větší množství alokací? Budou se vám hodit nové hromadné funkce. Také jsme v tabulce alokací v Rozpočtu přidali možnost filtrování.

Více informací najdete ve videu:

Blokování vykazování, nepřítomností a evidence příchodů a odchodů

Zaměstnanci jsou kreativní v práci s nepřítomností, evidencí příchodů/odchodů a s vykazováním, ovšem ekonomické oddělení potřebuje pevná data pro výpočet mezd. S novými funkcemi dokážete snadno zabránit zpětným změnám dat, která už byla použita pro výpočet mezd.

Nově lze vykazování blokovat k datu:

 • Na uživateli
 • Na organizační jednotce (platí pro všechny podřízené jednotky a uživatele)
 • Na projektu

Více informací najdete ve videu:

Ganttův graf přes všechny projekty + zobrazení milníků a plánovaných příjmů

Do Ganntova grafu jsme přidali zobrazení milníků a plánovaných příjmů:

Také je možné si najednou zobrazit více projektů bez nutnosti nastavit je jako podprojekty:

Takovéto zobrazení pak umožňuje lépe vizualizovat vytížení firmy:

Výstup je možné exportovat ve formátu SVG a použít pro další zpracování, například tisk na velkoformátové tiskárně a vylepení v kancelářích.

Tuto funkci zveřejňujeme jako EXPERIMENTÁLNÍ. Není plně otestovaná a bude se na ní ještě pracovat.

Vylepšení produktivity

Klikem na kouzelnou hůlku u vstupních polí pro rozsah dat se nově zobrazí šikovná tabulka s tlačítky pro rychlé vyplnění:

Podobná funkce je dostupná v nastavování časových referencí v záložce Datum:

Pokud by se vám hodila další rychlá volba, řekněte si na naší uživatelské podpoře.

Další, menší novinky

 • Možnost tisknout objednávku tak, že se otevře v prohlížeči bez nutnosti uložení na disk
 • Záložku PenízePlánu projektu jsme přejmenovali na mnohem výstižnější Rozpočet
 • Do přijaté faktury jsme přidali nové políčko pro uložení evidenčního čísla dokladu
 • V tabulce subdodávek v Rozpočtu jsme přidali možnost exportu
 • Lze změnit název nejvyšší organizační jednotky
 • Možnost nastavit v Systémovém nastavení počet dní zpětně, kdy je povoleno vykazování
 • Celkový součet pod a nad tabulkou výkazů sčítá kompletní data, nejen ta zobrazená
 • Při změně celkové hodnoty projektu, hrubého zisku nebo rezervy v Rozpočtu je možné zakázat automatickou úpravu Stavu dokončení

Do další verze chystáme další hromadu novinek, těšte se! 😉

Nejoblíbenější

Nové verze

Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé