Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Analýza dosažené hodnoty (EVM)

EVM je nová, 👉 velmi mocná funkce Naviga 👈, srovnatelná užitečností například s teploměry, časovými referencemi nebo WBS. Ušetří vás spousty starostí s řešením zpožděných projektů a projektů s překročenými náklady.

Základní informace o EVM zjistíte na krátkém videu:

Detailnější informace najdete na stránce Sledování trendů.

Deník

Přepsali jsme formulář deníku do novější technologie. Díky tomu je práce s nimi mnohem rychlejší a pohodlnější. Přímo z deníku jde navíc nově vykazovat práci a zakládat úkoly. Po vložení zápisu z porady tak snadno vykážete čas na ní a rovnou si zadáte úkoly na další. Stejné funkce ocení i obchodníci.

Formulář deníku jsme přestrukturovali a přidali formátovaný text a kategorie.

Pro procházení historie deníku, například na projektu, jsme přidali jednoduchá tlačítka navigace na předchozí a další záznam. Můžete tak začít například u posledního záznamu a snadno si projít historii.

Export KPI po projektech

Do KPI jsme přidali export po jednotlivých projektech, který můžete použít pro další procesing v Excelu.

Rozšíření exportu/importu WBS

Export WBS umí nově exportovat krycí list, plán celého projektu a typy prací. A import samozřejmě umí tato data zase vložit 😉

Export kapacitního plánu

V kapacitním plánu přibyla možnost exportovat data per uživatel a projekt po týdnech nebo měsících.

Nejoblíbenější

Metodika

Popis práv v systému Navigo3

Michal Mucha Metodika

Práva pro přístup k jednotlivým částem systému a informacím v Navigo3 jsou administrována na skupinách uživatelů. Pokud se práva odkazují na skupiny (podřízené, nebo stejné), pak je vše řešeno s ohledem na hierarchii, ne obecně.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům