Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Analýza dosažené hodnoty (EVM)

EVM je nová, 👉 velmi mocná funkce Naviga 👈, srovnatelná užitečností například s teploměry, časovými referencemi nebo WBS. Ušetří vás spousty starostí s řešením zpožděných projektů a projektů s překročenými náklady.

Základní informace o EVM zjistíte na krátkém videu:

Detailnější informace najdete na stránce Sledování trendů.

Deník

Přepsali jsme formulář deníku do novější technologie. Díky tomu je práce s nimi mnohem rychlejší a pohodlnější. Přímo z deníku jde navíc nově vykazovat práci a zakládat úkoly. Po vložení zápisu z porady tak snadno vykážete čas na ní a rovnou si zadáte úkoly na další. Stejné funkce ocení i obchodníci.

Formulář deníku jsme přestrukturovali a přidali formátovaný text a kategorie.

Pro procházení historie deníku, například na projektu, jsme přidali jednoduchá tlačítka navigace na předchozí a další záznam. Můžete tak začít například u posledního záznamu a snadno si projít historii.

Export KPI po projektech

Do KPI jsme přidali export po jednotlivých projektech, který můžete použít pro další procesing v Excelu.

Rozšíření exportu/importu WBS

Export WBS umí nově exportovat krycí list, plán celého projektu a typy prací. A import samozřejmě umí tato data zase vložit 😉

Export kapacitního plánu

V kapacitním plánu přibyla možnost exportovat data per uživatel a projekt po týdnech nebo měsících.

Nejoblíbenější

Trocha motivace

PF 2022

Jaroslav Kuboš Trocha motivace

Tým Navigo3 Vám přeje klidný advent, hezké Vánoce a skvělý rok 2022! V příštím roce budeme nadále zajišťovat neustálou dostupnost Naviga, poskytovat skvělou uživatelskou podporu, přidávat nové funkce, ale hlavně budeme pracovat na zjednodušování práce se systémem. Nechte se překvapit!

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé