Delegování úkolů

Delegování úkolů v Navigu umožňuje rozdělovat dále práci dalším osobám. Pracovník dostává v plánu určené množství peněz nebo jednotek (např. hodin) a na základě toho může úkoly rozdělit na menší a předat dalšímu pracovníkovi.

Delegovat úkol lze na základě množství peněz a jednotek. Pokud uživatel nemá právo vidět hodinovou sazbu kolegů, může zadávat a vidět pouze jednotky. Možnosti delegování u každého uživatele jsou určeny pomocí práv.

Delegovat úkoly lze v rámci jednoho projektu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé