Skupiny a práva

Protože různé společnosti mají odlišné požadavky na to, jaké informace je možné se zaměstnanci sdílet, umožňuje Navigo široce variabilní nastavení nejrůznějších oprávnění.

Pomocí práv můžete definovat, k čemu mají konkrétní osoby přístup, a také v jakém rozsahu mohou s danou oblastí nakládat. Například určité oblasti mohou být pro konkrétní osoby zcela skryté, nebo určené jen pro čtení, u jiných můžete určit možnost zápisu apod. Tyto volby lze definovat v různém rozsahu nebo více stupních.

Protože nastavení práv může být velice různorodé a individuální, podpora Naviga nabízí pomoc s jejich nastavením.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé