Digitální transformace

Navigo je vysoce efektivní systém pro digitální transformaci vaší firmy. Jeho nástroje vám pomůžou vytvořit nové a zlepšit stávající firemní procesy, zefektivní vyhodnocování obchodních příležitostí, optimalizují řízení vašich zakázek i jejich následné ekonomické uzavření.

Navigo generuje ze zadávaných dat velké množství informací, které vám usnadní rozhodovací procesy. Můžete velice rychle, pohodlně a efektivně komunikovat se zákazníky, protože máte okamžitě dostupné veškeré informace o zakázce, jejím aktuálním stavu a vynaložených nákladech.

Díky nástrojům Naviga nebudete potřebovat excelové tabulky, zásadně zredukujete používání papíru a zjednodušíte nároky na infrastrukturu firmy. Vaši klienti vás budou vnímat jako rychlé a efektivní.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé