Chytré řízení firmy a obchodu

Způsob řízení firmy a obchodu může zásadně ovlivnit její výkonnost a obchodní úspěšnost. Navigo vám pomocí svých nástrojů umožní rychle reagovat na nové obchodní příležitosti, vyhodnocovat rizika při realizaci projektů a zefektivní a zrychlí komunikaci s potenciálními i stávajícími klienty.

Navigo vám průběžně automaticky poskytuje řadu důležitých informací, takže vaše rozhodování bude stát vždy na reálných podkladech, nikoliv jen na hrubém odhadu situace.

Díky Navigu rychleji a přesněji upravíte plány projektů, kapacitní plán, posunete termíny, zajistíte zastupitelnost ve firmě nebo vyhodnotíte efektivitu realizace zakázky pro svou firmu i pro zákazníka.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé