Řízení projektů

Základním předpokladem správného řízení projektů jsou přesné informace o průběhu jeho realizace. Navigo je nástroj, který vám umožní kdykoliv zjistit aktuální stav každého z vašich projektů.

Stav projektu Navigo také okamžitě automaticky porovnává s plánem. Díky tomu ihned vidíte, jestli stíháte termíny projektu, vycházíte s rozpočtem nebo máte správně rozdělenou práci.

Navigo vám usnadní řízení projektů i tím, že na základě dat, které do něj během realizace projektu zadávají zaměstnanci, automaticky vytváří predikci výsledku projektu. S dostatečným předstihem tak vidíte, zda je potřeba při řízení projektu udělat nějaké změny, abyste předešli finančním ztrátám, časovým nebo kapacitním problémům.

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům