Evidence příchodů a odchodů

Evidence příchodů a odchodů v Navigu je velmi jednoduchý docházkový systém, který nahrazuje knihu příchodů a odchodů při vstupu do firmy. Máte okamžitý přehled o tom, kdo je, nebo není aktuálně v práci.

V kalendáři Naviga můžete vidět bloky příchodů a odchodů, kde se kliknutím automaticky předvyplní, od kdy do kdy byl zaměstnanec v práci.

Změny v evidenci příchodů a odchodů jsou dohledatelné, systém je tedy dobrým řešením v případě, že firma řeší potíže v oblasti docházky. Data z evidence příchodů a odchodů lze dále využívat k výpočtu pracovního fondu, kontrole utilizace a pracovního výkonu zaměstnance.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé