Utilizace

Utilizací nazýváme poměr vykázaného času k pracovnímu úvazku. Utilizace reprezentuje fakt, že ne všechen čas, který tráví zaměstnanec v práci, je fakturovatelný zákazníkovi. Patří sem například celofiremní porady, administrativní úkony apod. 

Díky využívání utilizace není nutné po zaměstnancích požadovat 100% vykazování práce a šetří administrativní zátěž zaměstnanců. Utilizaci lze každému zaměstnanci nastavit podle typu jeho práce

Utilizace se promítá do kapacitního plánování, které je díky tomu v Navigu velmi přesné. Také se zobrazuje v historii vykazování a vy vidíte, jestli zaměstnanci plní nebo neplní svou utilizaci. Náklady za nevykázaný čas se započítávají do režijní sazby, je také možné porovnávat docházku s úvazkem. 

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé