Vykazování práce

Vykazování práce vám poslouží ke sledování nákladů na jednotlivých projektech a poskytne vám přehled o vytížení zaměstnanců. Pro zaměstnance je vykazování práce v Navigu velmi jednoduché a rychlé, mohou vykazovat z počítače i přes mobil.

V Navigu můžete sledovat výkazy práce podle různých kritérií – podle projektů, typů práce nebo zaměstnanců. Můžete také využít jednoduché grafické zobrazení vykazování práce u jednotlivých zaměstnanců a díky tomu odhalíte přetížené, nebo naopak nevyužité zaměstnance.

Vykazování je také propojené s kapacitním plánem, který díky tomu kdykoliv zobrazuje relevantní informace.

Obsah

Vykazování práce z pohledu zaměstnance
Vykazování práce z pohledu vedení firmy

Vykazování práce z pohledu zaměstnance

Proč vykazovat práci v Navigu3

 • Práci vykážete na pár kliknutí.
 • Lze vykazovat odkudkoliv, stačí k tomu mít internet.
 • Nemusíte si vést další evidenci odvedné práce, připravovat tabulku odpracovaných hodin pro účetní apod.
 • Můžete sami sledovat, kolik máte odpracovaných hodin.
 • Vedení má okamžitý přehled o tom, zda jste přetížení.

Kdy vykazovat

Ideální je vykazovat práci v den jejího odvedení, jinak budou výkazy nepřesné. Navigo ale umožňuje vykázat práci i zpětně, záleží na konkrétním nastavení ve vaší firmě. Taktéž je možné za určitých okolností vykázat práci do budoucna, například před koncem roku, kdy účetní potřebuje uzavřít měsíc.

Kde všude najdete možnost vykázat práci

Vykazovat práci můžete prostřednictvím Kalendáře pod záložkou Výkaz, na konkrétním projektu, na alokaci z kontextového menu nebo i na Nástěnce. Pravidla pro vykazování platí všude stejná, vždy se dostanete na obdobný formulář pro vykázání práce.

Vykazování na alokaci nebo na typ práce

Jako zaměstnanec obvykle pracujete na některém z projektů. Někdy máte přiřazený konkrétní úkol (tzv. alokace), jindy nejde o konkrétní úkol, ale pouze o typ práce, kterou děláte, stejně jako další kolegové. Alokací je například příprava architektonické studie budovy pro konkrétní projekt, typem práce je obecně například projekční práce. Pokud máte vy osobně přiřazený konkrétní úkol, vykazujete tedy práci tzv. na alokaci, jestliže konkrétní úkol přiřazený nemáte, vykazujete pouze na typ práce.

Pro usnadnění vykazování práce si sami můžete ve svém profilu Uživatele nastavit preferovaný výchozí typ práce, ten se vám pak při vykazování bude nabízet jako první. Pouze v případě, že máte danou alokaci, předvyplní se typ práce, na který byla vytvořená alokace.

Vykazování práce a evidence docházky

Pokud vaše firma využívá v Navigu Evidenci příchodů a odchodů, je ideální, abyste nejprve měli vyplněnou docházku, která se vám zobrazí zeleně v kalendáři. Pokud používáte externí docházku, vidíte skutečný počet hodin. V návaznosti na ni pak vykážete odvedenou práci.

Vykazování práce a utilizace

Existují práce, které nesouvisí přímo s konkrétním projektem. Například nejrůznější administrativní úkony nebo firemní porady. Čas strávený těmito pracemi není možné vyfakturovat konkrétnímu zákazníkovi jako práci na projektu. Zaměstnavatel má obvykle představu, kolik procent času takto musíte strávit. V Navigu vám proto může nastavit, jaká je vaše utilizace. Tedy čas, který ze svého pracovního úvazku máte odpracovat na konkrétních projektech pro zákazníka. Pro představu – utilizace architekta bude 90%, tedy takové procento ze svého úvazku je třeba vykázat prací na projektech, zbývajících 10% se nevykazuje. Nastavení své utilizace najdete v Přehledu uživatele pod záložkou Výkaz.

Blokování vykazování

Váš nadřízený může omezit možnost vykazovat práci zpětně nebo do budoucna. Jak moc můžete zpětně práci vykazovat, uvidíte na svém profilu Uživatele na záložce Přehled. Pokud jste zapomněli vykázat práci nebo potřebujete výkaz práce opravit, je v takovém případě nutné kontaktovat nadřízené.

Vykazování práce z pohledu vedení firmy

Proč vykazovat práci v Navigu

 • Máte přesný a okamžitý přehled o odpracovaných hodinách každého zaměstnance a vidíte jeho vytížení.
 • Vidíte, jak náročný byl konkrétní projekt a můžete s ohledem na to přesněji naplánovat další.
 • Špatné projekty se odliší od těch dobrých jen pokud je na ně vykázána vynaložená práce. Pokud nevykazujete, berou se náklady na práci jako režie a nikomu na nich nezáleží.
 • Máte k dispozici snadný export výkazů práce pro účetní a HR oddělení.
 • Můžete efektivně plánovat pracovní kapacity.
 • Navigo data z výkazů práce dále zpracovává a vytváří z nich řadu automatických výstupů, které vám usnadní finanční i personální řízení firmy.

Předpoklady pro správné vykazování

Aby Navigo pro vás z vykazování práce vašich zaměstnanců vytěžilo všechny benefity, je třeba mít v Navigu nastavené některé parametry. Zejména je třeba u každého Uživatele nastavit úvazek, hodinovou sazbu, státní svátky a utilizaci. Dále je důležité mít nastavené typy práce a režijní sazbu.

Vykazování práce na alokaci nebo typ práce

Každý zaměstnanec může vykazovat práci buď na zadaný úkol individuálně pro něj (na konkrétním projektu), tedy na alokaci, nebo na typ práce. Jakou variantu plánování práce zvolíte, záleží na tom, zda potřebujete sledovat konkrétní náklady spojené s jedním zaměstnancem, nebo vás pouze obecně zajímají náklady na typ práce na projektu.

Vykazování práce a utilizace

Aby nemusel zaměstnanec vykazovat veškerou práci, můžete pracovat s utilizací, která v procentech určuje poměr vykázané práce k celkovému úvazku zaměstnance. Tedy zaměstnanec má vykázat na projektech hodiny stanovené utilizací. Ostatní práci vykazovat nemusí. Utilizaci nastavujete jednotlivým uživatelům na základě svých zkušeností. Neutilizovatelný čas zaměstnanců musí být přidán do režijní sazby.

Vykazování práce a docházka

V případě, že naše firma využívá evidenci příchodů a odchodů, docházka se zobrazuje zeleným pruhem. Je třeba, aby vykázané hodiny korespondovaly s docházkou. Pokud má firma připojenou externí docházku, vidíte v kalendáři nahoře údaj například 4/8.5 Tedy 4 vykázané hodiny z 8,5 hodin docházky. U externí docházky nebo Evidence příchodů a odchodů je vidět v kalendáři realita, pokud ani jedno firma nepoužívá, vidíme fond pracovní doby. Taky to může být ponížené alokací.

Blokování vykazování

Zpětné vykazování práce je možné omezit blokováním, a to jak u jednotlivých uživatelů, organizačních jednotek, tak i celé firmy. Omezíte tím například možnost provádět změny ve výkazech, které už zpracovává účetní oddělení. Na projektech v Detailu a v Systémových nastaveních lze také nastavit různé další varianty blokování.

Systémová nastavení pro vykazování

V Navigu je možnost přednastavit hromadně některé podmínky pro vykazování práce. Provádí se to pod ozubeným kolečkem v Systémových nastaveních. Zvolíte tam kolik pracovních dnů zpětně lze vykazovat nebo kolik dní se dá vykázat dopředu. Lze zde také nastavit na nově založeném projektu vykazování pouze na alokace nebo na nově založeném projektu nastavit vykazování pouze na typ práce s plánem atd.

Pokud v Systémových nastaveních nastavíme vykazování práce určitým způsobem, bude to platit pro všechny projekty vytvořené po tomto nastavení. Pokud však u jednotlivého projektu nastavíme jiné pravidlo pro vykazování, bude pro tento projekt platit právě to.

Co sledujeme u vykazování práce

Vykazování práce je realitou vůči naplánované vlastní práci. Umožňuje v Navigu sledovat řadu důležitých parametrů – například zachytit trendy vývoje reality projektu nebo správnost naplánování projektů a jejich nákladů. Přináší také možnost sledovat vytížení zaměstnanců a upravit podle toho personální kapacity na projektech i ve firmě.

Přehled o vykázané práci na projektu

Na projektu kromě subdodávek můžeme také sledovat vlastní práci, kterou odvádí zaměstnanci firmy. Sledování, kolik se této práce na projektu odvedlo, tedy kolik vás stála práce zaměstnanců, se děje právě prostřednictvím vykazování.

Na Přehledu každého projektu vidíme vykázanou práci podle jednotlivých zaměstnanců. V plánu projektu můžeme sledovat vykázanou práci jak podle typu prací, tak podle alokací
U projektu najdeme také výkazy práce, které s ním souvisí. Mezi nimi můžeme filtrovat například podle uživatele, typu práce, alokace nebo organizační jednotky.

Vykázanou práci také sledujeme na teploměrech projektu, kde jakmile začnou zaměstnanci vykazovat práci, bude světle modrá barva postupně nahrazovaná tmavě modrou, případně oranžovou při překročení plánů. Pokud je vlastní práce plánovaná pouze na typ práce, neexistují k ní tedy alokace, objevuje se světle modré bílý proužek. Teploměry najdete v plánu u Vlastní práce, u jednotlivých Typů prací i u alokací. Vlastní práce je také vidět na celkovém teploměru projektu.

Přehled uživatele

Přehled uživatele poskytuje cenné informace o práci zaměstnance. Může tak vidět na konci měsíce využití utilizace, nepřítomnosti a také projekty, na které zaměstnanec vykazoval.

Kontrola výkazů

Pod záložkou Všechny výkazy najdeme veškeré výkazy práce, kterou uživatelé do Naviga vykázali. Lze v nich filtrovat podle velkého množství parametrů, například podle typu práce, projektu, uživatele, data apod. Odsud můžeme také výkazy exportovat, exporty lze vytvářet podle zadaných parametrů ve filtru, například za dané období nebo podle uživatelů.

Historie vykazování práce

Pod záložkou Historie najdete vizualizovaný přehled vytížení jednotlivých zaměstnanců podle toho, jak vykazují práci. Na základě barevného ukazatele, který se pohybuje na škále od bílé po červenou, jedním pohledem vidíme, který zaměstnanec měl málo práce, který pracoval úměrně svému úvazku a který byl naopak přetížený. Díky tomu můžete zlepšit kapacitní plánování.

Kam se propisují údaje z výkazů práce

S vykázanými hodinami Navigo dále pracuje v dalších výstupech. Díky tomu vidíte, jak si vedete s vlastní prací v teploměrech, můžete sledovat stav na grafu EVM a v Ukazatelích výkonnosti (KPI). Také na přehledu projektu je uvedené procento vykazování práce dle organizačních jednotek.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé