Režijní kategorie

V Navigu je možné u přijatých faktur a u všech položek pokladny definovat, že doklad nebo jeho část, tedy jednotlivé položky, jsou režijní. Tyto režijní položky lze potom třídit do tzv. režijních kategorií. Díky tomu se dají podobné položky seskupit do podkategorií a tím získáme podrobný přehled o celkových režijních nákladech.

Režijní kategorie si můžete nastavit zcela individuálně podle svých potřeb a tím si zajistit, že budete mít přehled o struktuře režijních nákladů. Budete tedy např. ihned vidět náklady na auto, provoz kanceláří nebo benefity pro zaměstnance.

Režijní kategorie usnadní vedení společnosti jednoduše identifikovat, které režijní náklady společnost nejvíce zatěžují.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé