Režijní sazba

V Navigu můžete využít možnost do každého z projektů nechat automaticky rozpočítat režijní náklady. Díky tomu budete mít přesnější představu o ekonomické situaci jednotlivých projektů i firmy. Také vám to umožní nastavit realistickou cenu za hodinu práce pro klienta.

Režijní sazbu si v Navigu nastavíte pro celou firmu na základě výpočtu nebo odhadu. Ke každé hodině práce na projektu se vám pak automaticky tato režijní sazba připočítává.

Protože režijní náklady se každý měsíc mohou měnit, umožňuje Navigo pracovat s korekcí, a zpřesňovat tak obraz o realitě vašich zakázek.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé