Faktury přijaté

V Navigu můžete pracovat s přijatými fakturami, které se vztahují buď ke konkrétnímu projektu, nebo jsou režijním nákladem firmy.

V případě projektu schvaluje tento náklad zodpovědná osoba. Můžete si vytvořit posloupnost objednávkasubdodávka-faktura. Režijní faktury se přiřazují k režijním kategoriím, které si sami definujete. V těchto kategoriích lze přiřadit faktury až na úroveň jednotlivých položek. Režijní faktury schvalují oprávněné osoby.

Přijaté faktury lze filtrovat podle toho, zda jsou schválené, či nikoliv. Informace z přijatých faktur se projeví v cashflow a jejich splatnost v termínech.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé