Schvalování nepřítomností

Protože nepřítomnost zaměstnance na pracovišti může v každodenním provozu firmy způsobit řadu potíží, řeší mnoho firem schvalování nepřítomností. Navigo vám zajistí velmi jednoduché, rychlé a efektivní schválení nepřítomnosti zaměstnance, a to bez složitých administrativních kroků.

Díky schvalování nepřítomností v Navigu vzniká také spolehlivý podklad, který budete moci v účetnictví využít pro výpočet mezd.

Žádost o schválení nepřítomnosti zaměstnanec vytvoří velmi jednoduše na několik kliknutí. Schvalující osobou je přímý nadřízený, možnost nepřítomnost odsouhlasit mají i vyšší nadřízení, a to až do kořene organizačního stromu, nejsou ale zbytečně zatěžováni nárokem, aby nepřítomnosti schvalovali.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé