WBS a stupně projektové dokumentace

V projekční a architektonické činnosti obnáší řízení projektů souhrn rozsáhlých, nejrůzněji provázaných prací a postupů, které jsou závislé na mnoha faktorech. WBS Naviga3 umožňuje tyto projekty rozdělovat podle stupňů projektové dokumentace a tím jednoduše udržet kontrolu nad celým projektem ve všech jeho fázích.

Metoda projektového řízení WBS spočívá v dělení složitějších projektů nebo zakázek do stromové struktury. V projekčních a architektonických kancelářích se při plánování a realizaci zakázek postupuje podle stupňů projektové dokumentace. WBS Naviga3 tomu vychází vstříc a umožňuje plánovat projekty podle těchto stupňů.

Obsah

Výhody plánování WBS podle stupňů projektové dokumentace
Jak plánovat projekt podle stupňů projektové dokumentace
Sledování nákladů na Studii stavby, DUR, DSP/DOS, DPS a další

Výhody plánování WBS podle stupňů projektové dokumentace

  • Plně odpovídá profesnímu způsobu plánování práce v projekčních a architektonických kancelářích.
  • Hlídá finanční náklady na studii stavby, DUR, DSP/DOS, DPS, dokumentaci skutečných provedení i dokumentaci bouracích prací.
  • Umožňuje přidávat struktury projektu v závislosti na realizaci jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
  • Umožňuje kdykoliv jednoduše změnit termíny a plán práce v návaznosti na reálné změny v rámci jednotlivých řízení nutných pro získání projektové dokumentace ke stavbě.
  • Pomáhá sledovat efektivitu a úspěšnost jednotlivých fází práce a separátně porovnávat úspěšnost oddělení ve firmě.
  • Slouží jako podklad pro cenovou nabídku.

Jak plánovat projekt podle stupňů projektové dokumentace

Založení zakázky podle stupňů projektové dokumentace ve WBS Naviga3 je snadné. Stačí si ve WBS vytvořit jednotlivé položky: Studie stavby (architektonická studie), Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR), Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS), dokumentace pro provedení stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení, dokumentace bouracích prací. Každou z takto vytvořených položek můžeme následně rozdělit na dílčí práce, subdodávky, přidělit odpovědnost, termíny a rozpočet.

WBS je ideální plánovat podle stupňů projektové dokumentace.
WBS je ideální plánovat podle stupňů projektové dokumentace.

Už na začátku plánování je možné vytvořit plán se všemi stupni projektové dokumentace, je ale také možné postupovat průběžně, tedy nejprve v plánu založit položku Studie stavby a naplánovat dílčí činnosti pro realizaci celé studie. Ve chvíli, kdy dojde k dokončení studie a je vůle v záměru pokračovat, můžete vytvořit další úroveň projektu a založit položky DUR, DSP/DOS, dále pak DPS nebo Dokumentace skutečného provedení, Dokumentace bouracích prací.

Sledování nákladů na Studii stavby, DUR, DSP/DOS, DPS a další

Díky tomu, že WBS Naviga3 umožňuje u každého z uzlů projektu (v tomto případě tedy u každého ze stupňů projektové dokumentace) pomocí jednoduchého teploměru sledovat finanční náklady na jednotlivé fáze projektu, získáváte velmi rychlý a přesný přehled o tom, kde hrozí finanční ztráty.

U každého stupně projektové dokumentace WBS hlídá náklady.
U každého stupně projektové dokumentace WBS hlídá náklady.

Projekty ve stavebnictví obnášejí řadu složitých procesů a postupných kroků. Specifikem těchto projektů je, že se kdykoliv v průběhu jednotlivých fází může realizace projektu na dlouhou dobu přerušit nebo dokonce zcela zastavit, čímž se výrazně prodlužuje, a tedy i prodražuje.

V případě architektonických studií jsou projekční či architektonické kanceláře vystaveny riziku neúspěchu v architektonické soutěži, a tedy i riziku finanční ztráty, protože tzv. pastelkovné zdaleka nemusí pokrýt vynaložené náklady. WBS Naviga3 je schopná automaticky sledovat veškeré termíny a vynaložené finance tak, aby včas před těmit ztrátami varovala.

Obdobná rizika finanční ztráty hrozí nejen u architektonických studiích, ale i při získávání a zpracovávání dokumentace DUR, DSP/DOS, DPS a jiných. Důvodem je především to, že příprava projektů ve stavebnictví je závislá nejen na mnoha subdodávkách, ale také na činnosti nejrůznějších úřadů a řadě řízení, jejichž termíny nelze s jistotou určit. Rozplánovat projekt proto bývá nesmírně složité a často je nutné provádět řadu změn. Každá tato změna ovlivňuje další činnosti, může zásadně měnit jejich rozpočet, časový harmonogrampočet lidí, kteří na zakázce pracují.

WBS Naviga3 na tyto změny reaguje automaticky. Jakmile dojde ke změně plánu například v DUR, automaticky se změna přenese i do dalších položek plánu. Díky tomu je tedy možné velmi efektivně přeplánovat termíny, financeodpovědnost.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé