Gantt – plánování na základě času

Ganttův diagram v Navigu zobrazuje stav vašeho projektu z hlediska časového harmonogramu, ale funguje také jako nástroj, ve kterém můžete celý projekt naplánovat právě na základě časových parametrů. V prvním případě se Gantt tvoří automaticky na základě nastavených časových vazeb při tvorbě plánu pomocí WBS nebo jednoduchého rozpočtu, v druhém případě plánujete projekt přímo v Ganttu.

I pokud si projekt rozplánujete prostřednictvím Ganttu, budete mít stále možnost zobrazit si ho z hlediska peněz nebo struktury, sledovat stav subdodávek a využívat všechny ostatní funkce Naviga.

Jakákoliv změna v časových parametrech projektu, například změna termínu u subdodávek, se automaticky projeví v Ganttu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé