Navigo3 ve firmě SAGASTA

Jaroslav Kuboš Případové studie

Společnost byla čerstvě založená a dynamicky rostoucí. Počet nových zakázek rychle narůstal a s tím rostla i agenda. Bylo nutné podchytit plánování zakázek, efektivně vytěžovat zaměstnance…

Navigo3 project-based ERP – Konzultační inženýři – Projekční firmy

Řešené problémy


  1. nejednotné zadávání úkolů a plánování práce
  2. absence nástrojů pro přesné plánování zakázek
  3. spíše intuitivní vytěžování zaměstnanců
  4. rozpracovanost zakázek – komu už můžeme fakturovat?
  5. chyběl nástroj pro rychlý přehled nad zakázkami – hlídání odpracovaných hodin a marže

Co přineslo nasazení Navigo3


  1. jeden systém pro zakázky, úkoly, fakturaci, kontakty
  2. lepší plánování a kontrola průběhu zakázky (finanční i termínová)
  3. rychlá filtrace dat – faktury, výkazy (data na jednom místě)
  4. přístup k informacím odkudkoliv přes internet

Průběh nasazení Navigo3 ve společnosti SAGASTA

Společnost byla čerstvě založená a dynamicky rostoucí. Počet nových zakázek rychle narůstal a s tím rostla i agenda. Bylo nutné podchytit plánování zakázek, efektivně vytěžovat zaměstnance a mít přehled, kolik se na projektu opravdu odpracovalo. S Navigem začali hned pracovat všichni zaměstnanci. Brzy se stalo jejich primárním nástrojem a zůstává jím dodnes.

O firmě SAGASTA

SAGASTA je nezávislá inženýrská konzultační firma. Profesní aktivita je zaměřena na různé stavební inženýrské oblasti, zejména na obory dopravních staveb, zabývá se územním plánováním, projektováním pozemních staveb a geodetickými a geologickými pracemi.

Datum vzniku společnosti: 2015
Počet zaměstnanců: 60
Roční obrat: cca 90 mil CZK


Naše začátky provázel velký nárůst počtu projektů i nových zaměstnanců. Bylo proto kriticky důležité udržet přehled v plánování práce i financích firmy. Navigo3 nám umožňuje efektivně plánovat a řídit zakázky. Poskytuje také nástroje pro řízení firmy – hlídání financí i výkonnosti lidí. Model průběžných plateb za Navigo3 bez počátečních investic nám umožnil mít takto sofistikovaný systém již v začátcích. I to nám nepochybně pomohlo k našemu růstu.”

Vít Hoznour, společník a ředitel atelieru mostních a silničních staveb

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě SAGASTA

Jaroslav Kuboš Případové studie

Společnost byla čerstvě založená a dynamicky rostoucí. Počet nových zakázek rychle narůstal a s tím rostla i agenda. Bylo nutné podchytit plánování zakázek, efektivně vytěžovat zaměstnance…

Přečtěte si více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé